1. รับเควสชื่อ The Sulack’s Stigma จาก Vergelmir

The Shulack Stigma

2. ไปหา Morehen

The Shulack Stigma Step 2

3. ไปหา Teirunerk ในตัวต้องมีไอเท็มที่ชื่อว่า Heavy Surkana จำนวน 1ชิ้น

The Shulack Stigma Step 3

4. กลับไปส่งเควสที่ Vergelmir

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt