ทดสอบ Map Oriel และ Pernon

 In News

Aion Housing

สำหรับผู้เล่นที่ใช้ Client Version 3.0.x.x และได้ลงตัว Fixed 3.0 ไว้ เตรียมพบกับ Map Oriel และ Pernon (Housing Map) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ใช้ Client ดังกล่าว ห้าม Teleport ไปยัง Map ดังกล่าวโดยเด็ดขาด เนื่องจากตัวละครจะค้างได้

วิธีเดินทางไป Oriel และ Pernon

สำหรับเผ่าเทพ สามารถเดินทางไป Oriel ได้จากเมือง Sanctum

Sanctum to Oriel

การเดินทางใน Oriel ผู้เล่นสามารถ Teleport ไปยัง Zone ต่างๆ ใน Oriel ได้

Oriel Teleport

การเดินทางกลับ Teleport ออกจาก Oriel ไปยัง Sanctum

Oriel to Sanctum

สำหรับเผ่ามาร  สามารถเดินทางไป Pernon ได้จากเมือง Pandaemonium

Pandaemodium to Pernon

การเดินทางใน Pernon ผู้เล่นสามารถ Teleport ไปยัง Zone ต่างๆ ใน Pernon ได้

Teleport in Pernon

การเดินทางกลับ Teleport ออกจาก Pernon ไปยัง Pandaemonium

Pernon to Pandaemonium

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt