1. มาเมือง inggison คุยกับ Reemul ชื่อเควส [Group] Stigmas & Scars

Stigmas and Scars Step 1

2. คุยกับ Plomenes พอคุยเสร็จจะมี Faithful Respondent Utra ออกมาและคุยต่อ และในตัวต้องมีไอเท็ม Spirit’s Incense Burner 1 อัน และ Scroll of Repose 1อัน

Stigmas and Scars Step 2

3. ส่งเควส ที่ Reemul

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt