1. มาเมือง gelkmaros คุยกับ Garath ชื่อเควส [Group] Spirits and stigma Slots

Spirits and Stigma Slots Step 1

2. คุยกับ Herka

Spirits and Stigma Slots Step 2

3. หลังจาก คุยกับ Herka จะมี NPC ชื่อ Faithful Respondent Utra โผล่มาใกล้ๆ คุยกับมันซะ ในตัวต้องมีไอเท็ม Spirit’s Incense Burner 1อัน และ Scroll of Repose 1อัน

Spirits and Stigma Slots Step 3

4. ส่งเควสที่ Garath

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt