1. รับเควสชื่อ [Group] Secret of the Greater Stigma จาก Vergelmir

Secret of the Greater Stigma Step 1

2. ไปเมือง Beluslan คุยกับ Hiesveigr และต้องมีไอเท็ม Drana Fragment 10อัน และ Hewahewa’s Scroll 1อัน

Secret of the Greater Stigma Step 2

3. กลับไปส่งเควสที่ Vergelmir

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt