1.  คุยกับ Heimdall ที่ Vifrost bridge, Pandaemonium

No Escaping Destiny Step 1

2. คุยกับ Munin ที่ Forsaken Hallow, Ishalgen

No Escaping Destiny Step 2

3. คุยกับ Urd ที่ Aldelle Village, Ishalgen

No Escaping Destiny Step 3

4. คุยกับ Verdandi ที่ Munihele Forest, Ishalgen

No Escaping Destiny Step 4

5. คุยกับ Skuld ที่ Anturoon Crossing, Ishalgen

No Escaping Destiny Step 5

6. ผู้เล่นจะถูกส่งไปยัง Space of Destiny คุยกับ Skuld อีกครั้งเพื่อสวมใส่สติกม่า

No Escaping Destiny Step 6

7. เอาชนะ Hellion

No Escaping Destiny Step 7

8. คุยกับ Skuld อีกครั้ง

No Escaping Destiny Step 8

9. คุยกับ Munin ที่ Forsaken Hallow, Ishalgen

No Escaping Destiny Step 9

10. คุยกับ Aud ที่ Capitol Building, Pandaemonium เพื่อจบเควสต์ No Escaping Destiny

No Escaping Destiny Step 10

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt