1. รับเควสกับ Miriya ชื่อเควส [Group] How to Use Stigma

How to Use Stigma Step 1

2. คุย กับ Koruchinerk ต้องมีไอเท็ม Blue Surkana 1อัน

How to Use Stigma Step 2

3. ไป Reshanta คุยกับ NPC Kohrunerk

4. กลับส่งเควสที่ Miriya

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt