Aionnice The Battle of Revolution 2012

 In Event

เตรียมตัวให้พร้อม ฝึก Step ให้ดี แล้วมาร่วมประลองเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในแต่ล่ะสายอาชีพ กับกิจกรรม “Aionnice The Battle of Revolution 2012

กติกาการแข่งขัน “Aionnice The Battle of Revolution 2012

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้ตัวละครที่ทาง Server จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการรายงานตัว ก่อนถึงเวลาแข่ง 1 ชั่วโมง หากผู้ร่วมแข่งขัน ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์

3. ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 30 นาที ในการจัดเรียงสกิว

4. ผู้ที่ชนะ 2 ใน 3 เกมส์ จะถือว่าเป็นผู้ชนะในรอบ นั้นๆ

 

การรับสมัคร

1. ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน “Aionnice The Battle of Revolution 2012” สามารถ สมัครได้ที่นี้

2. จำกัด 1 id / 1 อาชีพเท่านั้น

3. เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 

ทำการการแบ่งสาย และประกบคู่ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

เริ่มทำการแข่งขันนัดแรกในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

 

รางวัล

1. ผู้ที่ชนะเลิศในแต่ล่ะสายอาชีพ จะได้รับชุด Nobel Coliseum Champion’s พร้อมอาวุธ ตามสายอาชีพ และ Kinah 500 m

2. รองชนะเลิศ จะได้รับชุด Noble Coliseum Champion’s และ kinah 300 m

3 ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 4 คนสุดท้าย จะได้รับ Kinah 200 m

4. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย จะได้รับ Kinah 100 m

5. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน จะได้รับ Kinah คนล่ะ 50 m

 

ขอพลังจงสถิตย์อยู่กับท่าน

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt