Aionnice 2 nd Anniversary

 In Announce, Event

Aionnice 2nd Anniversary

ในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้ Aionnice Aion online เซิฟไทย ก็จะมีอายุครบ 2 ปี ทาง Aionnice ใคร่ขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจเราตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเราจะประสบปัญหาหลายๆ อย่าง และถูกโจมตีจากเซิฟเวอร์อื่นๆ ผู้เล่นก็ยังคงให้การสนับสนุนเรา และไม่ทอดทิ้งเราไปไหน

ในโอกาสนี้ ทาง Aionnice ขอมอบกิจกรรม Double Experience ตลอดทั้งเดือนกันยายน 2555 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้

สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน

1. แมฟ War ใหม่ ใหญ่กว่าเดิม เพื่อลดอาการ Laq เนื่องจากค่า FPS ต่ำ

2. Core Server ใหม่ ซึ่งได้รวมเอาข้อมูลของ Aion 3.5 เข้ามา

3. ปรับปรุง Network Infrastructure ใหม่ เพื่อลดอาการ Laq ของผู้เล่นจากต่างประเทศ

Event Items เปิดจำหน่ายเฉพาะเดือน กันยายน 2555 เท่านั้น
Seraphim GM Costume
Shedim GM Costume

Aionnice ขอสัญญาว่า เราจะปรับปรุงประสิทธิภาพของ Server ให้ดี ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอด และจะไม่มีการปิด Server หนีไปไหน ให้สมกับความไว้วางใจที่ผู้เล่นได้มอบให้แก่เรา ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt