Aion Heartbloom and Guestbloom

 In Aion 3.0, Aion 3.5, Game Guide, Guide, Housing

Aion Heartbloom and Guestbloom Guide

Housing หรือ ระบบการสร้างบ้าน ถูกนำเสนอเข้ามาครั้งแรกตั้งแต่ Aion 3.0 Ascension ผู้เล่นสามารถซื้อบ้านและวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไว้ในอาณาเขตของเคหะสถานที่ตัวเองถือกรรมสิทธิ์ โดยเฟอร์นิเจอร์บางชนิดสามารถผลิต item ที่มีประโยชน์ให้ผู้เล่นได้ด้วย หากได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ item ที่ว่านี้ เรียกว่า Heartbloom และ Guestbloom

Heartbloom

Aion Heartbloom

Heartbloom เป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดหนึ่ง ที่ต้องวางไว้ภายในตัวบ้าน สามารถใช้ได้โดยเจ้าของเคหะสถานเท่านั้น โดยวิธีการใช้ ผู้เล่นที่ถือกรรมสิทธิ์เคหะสถานนั้นๆ จะต้องมี Heartbloom Fertilizer เสียก่อน หลังจากใช้แล้ว Heartbloom จะให้ item ต่างๆแก่ผู้เล่นทันที อาทิ Fluxes, AP items และอื่นๆอีกมากมาย

ผู้เล่นสามารถหาซื้อ Heartbloom ได้จาก NPC ขายของ ในเมือง Oriel และ Pernon

Guestbloom

Aion Guestbloom

Guestbloom เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องวางไว้ภายในตัวบ้านเช่นกัน แต่มันสามารถถูกใช้ได้โดยใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน หรือ บรรดาแขกเหรื่อที่มาเยี่ยมเยียน ซึ่งวิธีการใช้ ผู้เล่นก็จำเป็นต้องมี Guestbloom Fertilizer เสียก่อน หลังจาก Guestbloom มียอดสะสมของจำนวนการถูกใช้ครบตามกำหนด Guestbloom ก็จะเปิดออก ทำให้ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของบ้านสามารถกวาดเอารางวัลที่อยู่ข้างในได้ นอกจากนี้ ทุกครั้งที่ Guestbloom ถูกใช้ ก็จะให้ Guestpetal แก่ผู้เล่นที่ใช้มันด้วย

ผู้เล่นสามารถหาซื้อ Guestbloom ได้จาก NPC ขายของ ในเมือง Oriel และ Pernon

โบนัส: หลังจาก Guestbloom มียอดสะสมของจำนวนการถูกใช้ครบตามกำหนด เจ้าของบ้านที่เปิดหีบเก็บรางวัล ยังมีลุ้นที่จะได้ Guestbloom ใหม่อีกฟรี! โดยระบบจะสุ่มระดับของ Guestbloom ว่าจะออกมาเป็นระดับใด

Guestpetals

Aion Guestpetals

Guestpetal เป็น item ที่ผู้เล่นจะได้ตอบแทนทันทีเมื่อใช้ Guestbloom ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของคนอื่น โดยหลังใช้ Guestbloom จะมี Cooldown เป็นระยะเวลา 3 นาที ผู้เล่นจึงอาจใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการไปเยี่ยมเยียนและใช้ Guestbloom ของเพื่อนบ้าน ดังนั้นหากมีเพื่อนเยอะ ขั้นตอนตรงนี้ก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ Guestpetal คือ สามารถนำไปซื้อ Guestbloom ประเภทอื่นๆได้ ซึ่งจะให้รางวัลที่ดียิ่งขึ้นไปตอบแทน เช่น Cat weapons, godstones และอื่นๆ นอกจากนี้ Guestpetal ยังสามารถนำไปแลกซื้อเฟอร์นิเจอร์เลิศๆได้อีกด้วย

Obtaining Fertilizers

Guestbloom Fertilizer

วิธีการหาปุ๋ย (Fertilizer) มาบำรุง Heartbloom และ Guestbloom นั้น หากผู้เล่นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเคหะสถานนั้นๆ ก็สามารถที่จะเลือกรับเควสประจำวัน (Daily quest) ได้จากผู้ดูแลบ้านโดยตรง เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้รับ Guestbloom Fertilizer Bundle ซึ่งภายในบรรจุ Guestbloom Fertilizer จำนวน 5-15 ชิ้น (แล้วแต่เลเวลผู้เล่น) และ Heartbloom Fertilizer จำนวน 3 ชิ้น

นอกจากนี้ ตามสถานที่ต่างๆในเมือง Oriel และ Pernon จะมี NPC ที่จะคอยให้เควสประจำวัน ซึ่งมีรางวัลเป็น Guestbloom Fertilizer จำนวน 5 ชิ้น อีกด้วย ได้แก่

[Daily] Fertile Deal (Elyos)
NPC: Rateon

และ

[Daily] A Little Alchemy Practice (Asmodian)
NPC: Nazira

rain audriaice audriasnowflower audria

เควสในข้างต้น ซึ่งจะให้รางวัลแก่ผู้เล่นเป็น Guestbloom Fertilizer จำนวน 5 ชิ้น นั้น ผู้เล่นจะต้องค้นหา Aether Gems, Rough Aether Gems และ Broken Aether Gems จากหินแร่ต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในอาณาบริเวณของเมือง Oriel และ Pernon โดยฝ่าย Elyos เรียกหินดังกล่าวว่า “Audria” ขณะที่ฝ่าย Asmodian รู้จักหินนี้ในนาม “Umbronite” พวกมันมักหาได้ใกล้ๆบ้าน และตามทางเดินระหว่างชุมชนต่างๆ

Heartblooms vs. Guestblooms

Aion Heartbloom

Heartbloom เป็น item ที่ถูกใช้ได้โดยเจ้าของบ้านเท่านั้น และให้รางวัลตอบแทนในทันที เช่น AP items แทนที่จะให้ Guestpetal

Aion Guestbloom
ขณะที่ Guestbloom สามารถถูกใช้ได้โดยผู้เล่นทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนบ้าน และจะให้ Guestpetal เป็นสิ่งตอบแทนทุกครั้งหลังใช้ และเมื่อจำนวนครั้งการใช้ครบสูงสุด ก็จะให้รางวัลพิเศษที่จำเพาะกับ Guestbloom ชนิดนั้นๆ เช่น Dye Petal Guestbloom ที่จะให้รางวัลพิเศษเป็น Dye Petals
ผู้เล่นสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ของ Guestbloom หลังถูกใช้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ

Tips

  • ขนาดของเคหะสถานที่ใหญ่ขึ้น ให้สิทธิ์ผู้เล่นที่เป็นเจ้าบ้าน ในการครอบครอง Guestbloom และ Heartbloom ที่มากขึ้นด้วย ดังนั้นถ้าอยากได้รางวัลคราวละเยอะๆ ก็เก็บเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆกันดีกว่า!
  • Pets หรือ สัตว์เลี้ยง บางชนิด จะมอบ Guestbloom Fertilizer ให้กับเจ้าของ หากพวกมัน Happy ด้วย
  • การคอยเปลี่ยน Guestbloom ทุกวัน เปนเรื่องน่าเหนื่อยหน่ายไม่น้อย ดังนั้นผู้เล่นควรรอให้ Guestbloom ทั้งหมดของตัวเองผลิบานเต็มที่พร้อมๆกัน กวาดรางวัลแล้วค่อยเปลี่ยนมันทีเดียว จะได้สิ้นเรื่อง
  • หากผู้เล่นมีเลเวล 55 ขึ้นไป ควรที่จะนำ Kahrun Grace Guestbloom มาตั้งไว้ภายในบ้านเพื่อให้แขกเหรื่อทั้งหลายได้ใช้กันด้วย โดยผู้เล่นสามารถรับ Guestbloom ดังกล่าวเป็นรางวัลจากเควสประจำสัปดาห์ (Weekly quest) จาก NPC ชื่อ Izunius (Elyos) หรือ Hariton (Asmodian) ซึ่ง Kahrun Grace Guestbloom จะให้รางวัลพิเศษเป็น Kahrun’s Symbol จำนวน 14 เหรียญ ต่อการใช้เพียง 30 ครั้ง

Kahrun’s Symbol เป็นเหรียญตรา ที่สามารถนำไปใช้ซื้ออาวุธและชุดเกราะ เลเวล 60 ได้ รวมทั้งปีกใหม่ที่มาพร้อมกับ Aion 3.0 อย่าง Kahrun’s Wing ด้วย

Friend List

การมีเพื่อนเยอะๆ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ Guestbloom ผลิดอกออกผลได้ไว เพราะว่า เพื่อนๆจะมีส่วนอย่างมากในการช่วยบำรุงรักษามัน และหากเป็นไปได้ เจ้าของบ้านควรเตรียมเฟอร์นิเจอร์ หรือ item ต่างๆที่แขกเหรื่อซึ่งมาเยี่ยมเยียนสามารถปฏิสัมพันธ์ได้ไว้ด้วย เช่น Master Spicy Banquet Table หรือ Master Sweet Banquet Table เพราะการเตรียมสิ่งของไว้รับแขก ถือเป็นมารยาทที่ดีในการขอบคุณเพื่อนๆทั้งหลายที่มาช่วยบำรุงรักษา Guestbloom ของคุณ

บทความนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของ Creative Commons แบบแสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย นั่นแปลว่าคุณสามารถนำผลงานนี้ไปเผยแพร่ต่อได้ แต่คุณต้องแสดงที่มาของบทความดังกล่าว และคุณไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสร้างงานของคุณจากบทความนี้

creativecommons แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt