Aion 4.9 Patch Notes

 In Aion 4.9, Patch Note, Update, upheaval

Aion 4.9 Patch Note
ได้มีกลุ่ม Balaur กลุ่มใหม่ได้ทำการเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆอยู่บน Upper Abyss เหล่า Elyos และ Asmo จึงสร้างดินแดนพิเศษขึ้นมาเพื่อคอยเฝ้าระวังเหล่า Balaur ผู้แข็งกร้าวและโหดร้าย

สำหรับเผ่าเทพคือ Redeemer’s Wing Legion และเผ่ามารก็คือ Asmodians’ Omen’s Herald Legion ซึ่งทั้ง 2 เผ่าสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายอันเดียวกัน นั่นคือการป้องกันอันตรายจากเหล่าบาลัวร์ Ereshkigal’s legions และระหว่างการต่อสู้ ได้เกิดช็อคเวฟขนาดใหญ่ ทำให้เกิดเกาะน้อยใหญ่ ขึ้นมาหลายแห่งใน Lower Abyss และได้มีกองกำลัง Balaur ยึดครองอยู่ ทำให้ทั้ง 2 เผ่า เทพ และมาร ต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวบนอบิสอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการรุกรานที่กำลังคืบคลานเข้ามา

พื้นที่ Landing ใหม่ถูกเพิ่มขึ้นบน Upper Abyss

Aion 4.9 Redemption Landing

เผ่า Elyos เรียกว่า Redemption Landing

Aion 4.9 Harbinger's Landing

เผ่า Asmodians เรียกว่า Harbinger’s Landing

Aion 4.9 Abyss Core

ส่วนของ Abyss core ได้กลายเป็นน้ำแข็ง และไม่สามารถเข้าไปได้อีกแล้ว

 • Sullenscale Rive และเกาะเล็กๆ ถุกเพิ่มเข้ามายัง Lower Abyss
 • แร่จำพวก Aether material ที่อยู่บน upper abyss เปลี่ยนแปลงไป
 • สกิล Homeward Bound จะไม่สามารถใช้ได้บนพื้นที่ Abyss

Bases

 • เพิ่ม base ใหม่บน upper abyss อีก 16 bases
  • Artifact Bases 4 แห่งบน Upper Inner Abyss โดนยึดโดย  Ereshkigal Legion.
  • เบสธรรมดา จำนวน 6 แห่ง บน Upper Inner Abyss โดนยึดโดย Beritra Legion.
  • เบสธรรมดา จำนวน 6 แห่ง บน Upper Outer Abyss โดนยึดโดย Ereshkigal Legion
 • แก้ไขเบสในแมพ Kaldor ซึ่งเอฟเฟคเบสไม่ถูกต้อง ได้รับการแก้ไข

Instances

Sealed Argent Manor

แพท Aion 4.9 มีการเพิ่มดันเจี้ยนใหม่ 1 ดันเจี้ยนนั่นก็คือ Sealed Argent Manor เป็นดันเจี้ยนแบบโซโล่ สามารถเข้าได้วันละครั้ง

Sealed Argent Manor สามารถเข้าได้จาก Aetheric Field Generator ในTerritory Villages ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Cygnea ของเทพ และ Enshar ของมาร

Aion 4.9 Sealed Argent Manor

 • ดันเจี้ยนที่อยู่ใน Upper Abyss ถูกย้ายไปที่ Sullenscale Rive ในชั้น Lower Abyss แทน
 • ปราสาท บน Upper Inner Abyss และดันเจี้ยน Barracks ไม่มีอีกต่อไป
 • มอนสเตอร์ต่างๆรอบๆ Upper Abyss มีการเปลี่ยนแปลง
 • แก้ไขบอสตัวสุดท้ายใน Ophidan Bridgeให้โจมตีได้หลายครั้ง
 • แก้ไข windstreams ใน Illuminary Obelisk และ Infernal Illuminary Obelisk
 • แก้ไข Flame Death effect cast ใน Flame Vent occasionally ที่หายไปก่อนเวลาที่กำหนด
 • แก้ไข ให้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปใน Power Generator area ใน Engulfed Ophidan Bridge ได้
 • แก้ไข Suspicious Cannon ใน Steel Rake Deck ให้สามารถใช้ได้ในพื้นที่ต่อไป
 • ไอเทมบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและจะไม่สามารถใช้ใน ดันเจี้ยนได้อีกต่อไป
 • เมื่อเผ่าตรงข้ามออกจาก Iron Wall Warfront, ผู้เล่นที่เหลือมีเวลา 15 นาทีในการกำจัดบอส
 • เมื่อเผ่าตรงข้ามออกจาก Idgel Dome ผู้เล่นที่เหลือมีเวลา 10 นาทีในการกำจัดบอส

Skills

 • ลดเลเวลที่ตัวละครจะสามารถใช้สกิลได้ตามสายอาชีพ

Aion 4.9 Skill Tree

 • เพิ่ม สกิล – Glory: Empyrean Aegis
  • เมื่อผู้เล่นสามารถทำการได้อย่างน้อย +20 ได้ 6 ชิ้น นั่นคือ อาวุธ 1 ชิ้น และเสื้อผ้า 5 ชิ้น จะได้รับสกิลนี้และสกิลนี้จะหายไปเมื่อไอเทมที่ผู้เล่นสวมใส่ชิ้นใดชิ้นนึงไม่ได้บวกไว้อย่างน้อย +20
  • เอฟเฟคของสกิล +20 หรือ Glory Shield ผู้เล่นจะมีโอกาศได้รับดาเมจลดลง 10% เป็นเวลา 20 วินาที และเอฟเฟคนี้จะมีผลต่อผู้เล่นในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ 15 เมตรเท่านั้น
 • เปลี่ยนแปลงสกิลบางสกิลที่สามารถใช้ในขณะที่เคลื่อนไหวในการต่อสู้ได้
  • ก่อนหน้านี้บางสกิลที่ผู้เล่นกำลังร่ายอยู่จะทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเคลือนที่ได้จนกว่าอนิเมชั่นสกิลจะหมด แต่ในแพทนี้ ผู้เล่นสามารถเคลื่อนไหวได้ในขณะที่ร่ายบางสกิลได้
 • แก้ไข Ranger skill เลเวล 8 นั่นคือ Arrow Deluge ให้ได้ค่าดาเมจที่ถูกต้อง
 • แก้ไข Templar skill เลเวล 10 คือ Shield Counter ให้ได้ค่าดาเมจที่ถูกต้อง
 • แก้ไข Cleric skill เลเวล 5 คือ Retribution Lightning ที่ใช้ MP มากเกินไปให้ถูกต้อง
 • แก้ไขให้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนไหวได้ทันทีหลังจากโดยสกิลยก และใช้สกิล Remove Shock ในการแก้
 • แก้ไข Gladiator skill เลเวล 1และ 2 คือ Crashing Blowให้ใช้ MP ได้ถูกต้อง
 • แก้ไข Spirit’s Empowerment ที่ไม่สามารถ desummon the spirit. ได้
 • แก้ไข Chanter Linked Stigma skill คือ Debilitating Incantation ที่ให้เอฟเฟคไม่ตรงกับสกิล
 • แก้ไข Cleric skill คือ Noble Grace ให้สามารถใช้ร่วมกับ Chanter skill นั่นคือ Word of Protection ได้
 • vertical ranges ของสกิลต่างๆถูกปรัปเปลี่ยนให้ดีขึ้น
 • แก้ไข Chanter skill คือ Resonant Strike ให้ใช้ได้แม้ไม่ใส่อาวุธ
 • แก้ไข immobilization effects ให้สามารถแสดงผลได้เมื่อ Chanter skill ใช้สกิล Rage Spell
 • Bandage Heal ไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างการต่อสู้
 • แก้ไข Asmodian Guardian Deity skill Summon Abyssal Energy
 • แก้ไข Spiritmaster skill นั่นคือ Blood Funnel จะได้ระยะแตกต่างกันตามอาวุธที่ใช้
 • แก้ไข เสียงสกิลบางสกิลของ Sorcerer skills ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขสกิลบางสกิลที่มีปัญหาไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างการบินได้
 • แก้ไข สกิล Half-Stop skill ให้สามารถ remove magical debuffs เป้าหมายได้นอกเหนือจาก ลบบัพปกติได้

Items

 • วิธีการทำ Amplified ไอเทมหลังจากทำการบวกไอเทมสูงสุดแล้วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
  • การทำ enchantment  ไอเทมหลังจากบวกได้สูงสุดตามที่ไอเทมกำหนดไว้ยังคงทำได้เหมือนเดิมแต่ Amplification Tools และ Amplification Stones ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป
  • การทำ enchantment ไอเทม หลังจากบวกได้สูงสุดตามที่ไอเทมกำหนดไว้จะใช้หิน Omega Stone และ Kinah ในการบวก
  • ราคา kinah ที่จะใช้ในการทำ enchantment หลังบวกได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับชนิดของไอเทม และเลเวลของไอเทม
  • ไอเทมที่ทำ Amplifiled ไว้แล้วก็ยังคงทำ enchantment ต่อไปได้จนกว่ามันจะแตก การบวกใหม่จะใช้ kinah แทนหิน Amplifiled stone
  • จำนวน Kinah ที่จะต้องใช้จะโชว์ในหน้าต่างแสดงการบวก หรือ Enchant Item window

Aion 4.9 Amplified

 • ไอเทม Amplification Tools จะถูกเปลี่ยนให้เป็น Damaged Amplification Tools ทั้งหมดและสามารถนำไปขายคืนได้ที่ NPC รวมทั้งยกเลิกการขาย Amplification Tools ที่ NPC ด้วย
 • Amplification Stones จะถูกเปลี่ยนให้เป็น Omega Enchantment Stones ในอัตรา 1:1 และ Amplification stone จะไม่มีดรอปอีกต่อไป
 • Omega Enchantment Stones จะได้รับbuff เพิ่ม
 • หากทำการ Enchant +20 ไม่สำเร็จ ไอเทมจะกลับมาอยู่ที่บวกที่มีค่าสูงสุดตามที่ไอเทมสามารถบวกได้เหมือนเช่นเดิม
 • หากทำการบวกไอเทม Nether Dragon weapons แล้วไม่สำเร็จ ไอเทมชนิดนี้ก็จะโดนทำลายไปด้วยเช่นเดิม
 • Plume ชนิดใหม่ถูกเพิ่มเข้ามา
  • เผ่าเทพ ได้แก่ Kaisinel’s Plume: Crit Strike และ Kaisinel’s Plume: Magical Accuracy
  • เผ่ามาร  ได้แก่ Marchutan’s Plume: Magical Accuracy และ Marchutan’s Plume: Crit Strike
 • Plume ใหม่ทั้ง 2 ชนิดสามารถซื้อได้จาก NPC Plume Tuner ในเมืองหลวงของเผ่า

 

Aion 4.9 Plume

 • สามารถซื้อใบเรียน Expert Designs สำหรับ Greater Courage, Awakening, Running, และ Raging Wind scroll ได้จาก NPC
  • เผ่าเทพ Elyos   ซื้อได้จาก  Darius เมือง Sanctum และ  Hemes  เมือง Oriel
  • เผ่ามาร Asmodian ซื้อได้จาก Grad เมือง  Pandaemonium และ Gelmiro  เมือง Pernon
 • แก้ไขการเห็นค่าการโดนดาเมจลดลงจากโล่ ให้ถูกต้อง
 • Tempering Solution สามารถใช้ได้กับไอเทมประดับเลเวล 50 ลงมา สามารถบวกได้มากที่สุดคือ +5
 • แก้ไข Weapon Quartermaster NPC .ในเมือง Inggison และ Gelkmaros ไม่ขายCipher-blades.
 • Tempering Solution สามารถนำมาใช้กับไอเทมบางชนิดที่ไม่ใช่ประดับเพื่อเพิ่มค่า PVP ได้
  • การบวกเพื่อเพิ่มค่า pvp ลงบนไอเทมที่ไม่ใช่ประดับหากบวกพลาดไอเทมก็จะหายไปด้วย
 • เพิ่มเหรียญ Abbey Coins เป็นรางวัลจากเควสใน Wisplight และFatebound Abbeys
 • มอนสเตอร์จะไม่ดรอปไอเทมประเภท design items อีกต่อไป
  • ใบ design ต่างๆที่เคยดรอปจาก มอนสเตอร์จะสามารถซื้อได้จาก NPC ในเมืองหลักของแต่ละเผ่า
 • ค่า Attack และ Magic Boost สเตตัส ถูกเพิ่มเข้าไปในไอเทมบางชนิดเมื่อทำการบวก รวมทั้งค่า HP ด้วย
 • ค่า HP, Physical Defense, และ Magic Suppression ถูกเพื่มเข้าไปในโล่หลัง +21 ขึ้นไป
 • Dark Lord, Darken Lord, และ d Balaur Lord ทั้งอาวุธและชุด จะสามารถดูค่าโบนัสสเตตัสได้เมื่อใส่ครบเซ็ท
 • เพิ่ม Composite Manastones ชนิดใหม่
 • เพิ่ม Manastone Ores
 • เพิ่มจุด teleport ใน Return scrolls
 • เพิ่มค่า Bonus ลงใน Elite Principal and Elite Proctor armor sets
 • เพิ่มเหรียญใหม่ นั่นคือ Blood Medal ซึ่งสามารถหาได้จากเควสบน upper abyss และในดัน Fortress Barracks
 • เพิ่มไอเทม ชุด และอาวุธ เกรด Mythic มีค่า PVP ใช้ Blood Medals และ Blood Marks ซื้อ
 • สามารถนำชุดEternal-grade Blood Mark มาอัพเกรดโดยใช้ Blood Medals และ Blood Marks  ได้

Aion 4.9 Item Upgrade

 • แก้ไขกราฟฟิคในไอเทมหลายชนิด

UI

 • การขยายช่อง inventory สามารถขยายได้จากหน้าต่าง inventory เองได้เลย

Aion 4.9 Inventory

 • ราคาในการเปิดช่อง Inventory จะเพิ่มสูงขึ้นตามขั้นของ inventory ที่เปิด
  • Cube Expansion Coins สามารถซื้อได้จากในช็อป หรือกิจกรรมพิเศษ
  • ในการปลดล็อคช่อง inventory ผู้เล่นจะใช้ Kinah หรือ  Cube Expansion Coins ก็ได้
 • character info UI มีหน้าตาเปลี่ยนไป

Aion 4.9 UI

 • ช่องแสดง สเตตัสตัวละครเปลี่ยนเป็น Offensive และ Defensive stats
  • ปุ่ม Hide/View ส่วนที่เป็น Appearance  สำหรับแสดง  Plume/Hat/Legion Cap  จะสามารถคลิ๊กเลือกได้จากหน้าแสดง UI ตัวละครได้เลย และฟังชั่นเหล่านี้จะหายไปจากoption menu
 • หน้าแสดง  Abyss Rank UI มีการเปลี่ยนแปลง
  • มีการแสดงRank ถัดไปที่จะได้รับ
  • เพิ่มสัญลักษณ์ของrank ต่างๆ

Aion 4.9 Abyss UI

 • The Title UI มีการเปลี่ยนแปลง

Aion 4.9 Title UI

 

นี่เป็นรายละเอียดที่ควรทราบในเบื้องต้นว่า Aion 4.9 มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลักๆ บ้าง ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอันอื่นอ่านได้จาก Patch Note Aion 4.9

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt