Aion 4.8 Upheaval Skill Change Preview

 In Aion 4.8, Skills, Update

Aion 4.8 SKills

Beritra และเหล่ากองกำลังที่พร้อมจะทำลายล้างทุกอย่างกำลังคืบคลานเข้ามา กองกำลังที่พร้อมจะจู่โจม Atreia ดูเหมือนจะแข็งแกร่ง และดุร้ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้น เหล่า Daevas จะต้องเข้ารับการฝึกฝน สกิลใหม่ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาเพื่อให้พร้อมต่อสู้ และป้องกันจากการรุกรานของ Balaur ที่กำลังจะเข้ามา

ใน Steel Cavalry สกิลบุ๊คทั้งหลายจะตัดออกไปเพื่อให้เหล่า Daevas สามารถเรียนรู้สกิลได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น และในการอัพเดท Aion 4.8 Upheaval ก็ยังคงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสกิลอีกหลากหลายอย่าง รวมทั้ง Skill window interface และ streamlining สำหรับทุกอาชีพ

THE NEW

แบบเก่า
Old UI

แบบใหม่

New UI

เมื่อผู้เล่นเลเวลตัวละครเพิ่มขึ้น สกิลบางสกิลของผู้เล่นก็จะอัพเลเวลขึ้นตามด้วยเช่นกัน และเมื่อเลเวลของสกิลเพิ่มขึ้น สกิลเลเวลน้อยที่เคยปรากฏอยู่ในช่องสกิลจะหายไป และมันจะเพิ่มเลเวลสกิลให้อัตโนมัติเรื่อยๆเมื่อผู้เล่นเลเวลตัวละครสูงขึ้นแต่ตรงหน้าต่างสกิลจะปรากฎเพียงสกิลเลเวลสูงที่สามารถใช้ได้ในเลเวลนั้นๆเพียงเท่านั้น

หากผู้เล่นต้องการที่จะใช้สกิลเลเวลต่ำกว่าตัวละครก็สามารถทำได้ ตรง skill bar detail ผู้เล่นสามารถเพิ่มหรือจัดสกิลที่ต้องการใช้ลงไปแทนที่ได้ ในinterface แบบใหม่ ผู้เล่นยังสามารถ preview สกิลได้ทั้งแบบเลเวลต่ำและแบบเลเวลสูง ถึงแม้ว่าตัวละครยังไม่สามารถใช้สกิลนั้นได้

SKills Level

เนื่องจาก สกิลที่มีเลเวลต่ำจะไม่ปรากฏในช่อง skill window แต่สามารถเช็คสกิลเหล่านั้นได้จากช่องที่อยู่ล่างสุดของกล่องสกิล เมื่อติ๊กตรงกล่องหน้าข้อความ view unacquired skills ซึ่งมันจะเป็นรายชื่อของสกิลที่อาชีพของผู้เล่นสามารถใช้ได้ รวมทั้งสกิลสติ๊กม่า ด้วย ส่วนสกิลไหนที่ผู้เล่นยังไม่สามารถใช้ได้จะปรากฏเป็นสีเทา

SKil unacquired

จะสังเกตได้ว่า สกิลจะปรากฏให้เห็นเพียงแค่สกิลที่สามารถใช้ได้ในแต่ละสายอาชีพเท่านั้น โดยการคลิ๊กที่ Function button บน Skill window หรือ Shift-K ซึ่งได้ตั้งเป็น hot key ไว้ ซึ่งจะปรากฏฟังชั่นอื่นๆขึ้นด้วยเช่น สกิลคราฟ หรือ emotes

Skill Changes by Class

ใน Aion 4.8 Upheaval สกิลได้มีการเปลี่ยนแปลงทุกอาชีพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีทั้ง การปรัปปรุงสกิลให้เหมาะสมขึ้น การจัดการเรื่องเวลา cooldowns ของสกิล และการใช้ MP ในแต่ละสกิล อีกทั้งบางสกิลที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากๆก็จะนำมารวมเข้าเป็นสกิลเดียวกัน โดยรายละเอียดจะนำมาให้ติดตามในโอกาสหน้า

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt