Aion 4.0 Official Artworks of New Classes

 In Aion 4.0, News

หลังจากที่รอคอยมานาน วันนี้ NC Soft Korea ได้ส่งภาพ Artwork ปริศนาใหม่ล่าสุดของสายอาชีพใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาใน Aion 4.0 ซึ่งยังมีข่าวอีกด้วยว่า จะมีการอัพเดท Aion 4.0 ที่เกาหลีก่อนสิ้นปี 2012 นี้ (เร็วเว่อร์) ซึ่งสิ่งที่ถูกจับตามากที่สุดก็คือระบบ RvR (Ralm-vs–Ralm)

ตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่า 2 ใน 3 ของอาชีพใหม่คือ Gunner Class (สายมือปืน) และ Musician class (สายนักดนตรี) แต่อาชีพที่ 3 ยังคงเป็นปริศนาอยู่ เรามาลองเดากันดูว่าอีกอาชีพที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นแบบไหน

Aion 4.0 Musician class

Musician class

Aion 4.0 gunner class

Gunner class

aion 4.0 new class

??? class

 

บทความนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของ Creative Commons แบบแสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย นั่นแปลว่าคุณสามารถนำผลงานนี้ไปเผยแพร่ต่อได้ แต่คุณต้องแสดงที่มาของบทความดังกล่าว และคุณไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสร้างงานของคุณจากบทความนี้

creativecommons แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt