Aion 4.0 New Designs

 In Aion 4.0, Game Guide, Guide, News

Aion 4.0 New Designs

อาวุธม่วงที่ตกจากจ้าวมังกร Tiamat ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของ แต่ก็ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายซะที่ไหน ชีวิตนี้ไม่สิ้นหนทาง ระหว่างรอก็อัพสกิลคราฟของกันด้วยล่ะ เพราะใน Aion 4.0 จะมี recipes ใหม่มาอีกเพียบ

เพื่อนๆที่อยากซื้อ recipe เหล่านี้ จะต้องใช้ Ancient coin 121 เหรียญต่อหนึ่งอัน หาซื้อได้ที่ NPC ใน underground Katalam โดย recipe นี้ จะเป็นทำให้สามารถคราฟ weapon ใหม่ๆได้

ถ้าพวก Shield กับ Headgear ก็จะราคา 81 เหรียญ

ส่วนพวก Armor สนนราคาที่ 60 และ 40 เหรียญ

มี recipe สำหรับคราฟ หินพิเศษ ใน  “Eddy System” ด้วย ราคา 18 เหรียญ

Recipe สำหรับ Godstones ก็มีจ้า ราคา 18 เหรียญ

Recipe ไว้คราฟ composite manastones ราคา 18 เหรียญเหมือนกัน

นอกจากนี้ ยังมี recipe อีกมากมาย ไว้คราฟ Balic items และ accessories รวมทั้ง item อื่นๆ ดังนั้นเริ่มฝึกเลเวลคราฟกันไว้ล่วงหน้าได้แล้ว Aion 4.0 มาเมื่อไหร่จะได้ลุยโลด

 

บทความนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของ Creative Commons แบบแสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย นั่นแปลว่าคุณสามารถนำผลงานนี้ไปเผยแพร่ต่อได้ แต่คุณต้องแสดงที่มาของบทความดังกล่าว และคุณไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสร้างงานของคุณจากบทความนี้

creativecommons แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt