Aion 4.0 Level Cap Increase and New Skills

 In Aion 4.0, News, Patch Note

Aion 4.0 new skills!

ในการอัพเดท Aion 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้น เลเวลสูงสุดของผู้เล่นจะขยับขึ้นไปที่ level 65 และแน่นอน การที่มีเลเวลสูงขึ้นนั่นหมายถึงมี skill ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน  แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ skill ใหม่ๆ คงยังอยู่ในขั้นตอนการทดลอง ซึ่งหมายความว่าคุณสมบัติต่างๆ ของแต่ละ skills จะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ลองมาดูคร่าวๆ ว่าจะมีอะไรบ้าง

นี่เป็นตัวอย่าง skill ใหม่ๆ ที่จะมีเพิ่มขึ้นใน Aion 4.0 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

Survival reinforcement

ตรงนี้จะเป็นเรื่องของ PVP ที่จะช่วยทำให้ผู้เล่นรอดตายได้ดีขึ้น

Aion 4.0 New Skills

RvR reinforcement

สกิลตรงส่วนนี้จะเพิ่มกำลังการโจมตี ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำสงครามใน Aion 4.0 เป็นอย่างมาก

Aion 4.0 New Skills

Charged skills

เป็นชนิด skill ใหม่ ซึ่งสามารถกำหนดให้ผู้เล่นเปลี่ยนจังหวะของการต่อสู้ๆได้ skills เหล่านี้จะทำให้แข็งแกร่งขึ้น หรือเอฟเฟคสกิลแรงขึ้น แต่ต้องเตือนไว้ก่อน skills เหล่านี้จะไปเพิ่ม casting time อีกด้วย มันขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่จะใช้ skills นี่จะตัดสินใจใช้มันตอนไหนและคุ้มค่าการเสี่ยงที่จะใช้รึป่าว

Aion 4.0 New Skills

เราหวังว่า skill ใหม่ๆ เหล่านี้จะนำมาซึ่งความตื่นเต้นให้แก่ผู้เล่น และยังคงมีอีกหลาย skills ที่ยังไม่ได้นำมาเปิดเผย ดังนั้นควรจะติดตามข่าวสารของ Aion 4.0 ต่อไปนะจ้ะ

บทความนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของ Creative Commons แบบแสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย นั่นแปลว่าคุณสามารถนำผลงานนี้ไปเผยแพร่ต่อได้ แต่คุณต้องแสดงที่มาของบทความดังกล่าว และคุณไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสร้างงานของคุณจากบทความนี้

creativecommons แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt