Aion 4.0 Interactive Katalam Map

 In Aion 4.0, Guide

Aion 4.0 Katalam

เหล่า Elyos และ Asmodian นำทัพเข้าสู่ดินแดนแห่งใหม่ใน Balaurea แล้ว Katalam ซึ่งในอดีตเคยเป็นพิภพบ้านเกิดเมืองนอนของชนเผ่าโบราณ Danuar ถือเป็นที่มั่นสุดท้ายสำหรับกองทัพของจ้าวมังกร Tiamat โดยที่ผ่านมา Tiamat และกองทัพบัลลอร์ ฉวยโอกาสความโกลาหลจากช่วงมหาวิบัติกาล (Cataclysm) รุกราน Katalam เพื่อค้นหาอาวุธทรงพลานุภาพ ทว่า ความล้มเหลวจากการทดลองของ Tiamat ต่ออาวุธ และ Ide แหล่งพลังงานของอาวุธดังกล่าว ส่งผลให้เกิดสารพิษรั่วไหลปนเปื้อนในหลายพื้นที่ และทำให้สิ่งมีชีวิตในดินแดนแห่งนี้กลายพันธุ์ไป ชาว Danuar ถอยร่นไปตั้งมั่นที่พื้นที่ทางใต้ของ Katalam โดยยอมละทิ้งนครหลวงของพวกตน และสร้าง Eremion Bulwark ไว้เป็นหน้าด่านสกัดการรุกรานจากกองทัพจ้าวมังกร Tiamat ทว่า ต่อมาชาว Danuar ตัดสินใจทำลายอาวุธสุดยอดของตัวเองที่เหลือทิ้ง เพื่อไม่ให้อาวุธนี้ตกไปอยู่ในเงื้อมมือของจ้าวมังกร Tiamat ส่งผลให้ชาว Danuar หมดสิ้นหนทางที่จะต่อกรกับแสนยานุภาพของ Tiamat

ภายหลัง Tiamat และกองทัพบัลลอร์เข้ายึดครอง Katalam ก็ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงจากทัพไตรภาคีระหว่าง Elyos – Asmodian และ Reians รวมทั้งถูกทรยศหักหลังจาก Beritra จ้าวมังกรลำดับที่ 4 ส่งผลให้ Tiamat ถึงแก่ความตายในที่สุด นำมาสู่วิกฤตครั้งใหม่ของดินแดน Katalam เมื่อกองทัพของจ้าวมังกร Beritra บุกเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้เพื่อยึดครอง ท่ามกลางความโกลาหลของกองทัพ Tiamat ที่ไร้ผู้นำ และความขัดแย้งอันขมขื่นระหว่าง Elyos และ Asmodian โดยทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การรวมพลังกันแย่งชิง Bases และ Fortresses ในพื้นที่ เพื่อยึดครอง Katalam โดยสมบูรณ์

Katalam Interactive Map

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt