Aion 4.0 Dark Betrayal Patch Notes : Part 3

 In Aion 4.0, Game Guide, Guide, Patch Note

Aion 4.0 Patch Notes

มาถึง Part 3 กันแล้วสำหรับ Aion 4.0 Dark Betrayal Patch Notes หลังจากที่ใน 2 Part แรก เราก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าใน Aion 4.0 Dark Betrayal มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตัวละคร สกิว Environment และ Instances ใหม่ๆ อย่างไร บทความนี้จะได้กล่างถึงการเปลี่ยนแปลงของ NPCs, Quest และ Items ใน Aion 4.0 Dark Betrayal

บทความที่เกี่ยวข้อง

NPCs

 • เพิ่มตัวเลือก teleport ระหว่างเมืองต่างๆไปยัง Balaurea

Race

Region

Teleporter

Route

Elyos

Sanctum

Polyidus

Sanctum > Sarpan

Sanctum > Inggison

Asmodians

Pandaemonium

Doman

Pandaemonium > Gelkmaros

Pandaemonium > Sarpan

 •  Aerolink จะนำผู้เล่นมาลงยังด้านหน้าของ Aerolink ที่จุดหมาย
 • Teleporters และ flight NPCs ใน Elysea และ Asmodae ที่บังคับให้ผู้เล่นต้องทำเควสเงื่อนไขก่อนใช้บริการได้ ถูกนำเงื่อนไขดังกล่าวออกหมดแล้ว
  • ผู้เล่นที่เปลี่ยนอาชีพแล้วสามารถ teleport ไปยังจุดต่างได้ทั่ว Elysea Asmodae และ Balaurea
 • ปรับเปลี่ยนค่าสถานะ ตัวเลข และพิกัดตำแหน่ง ของ Monster บางชนิดในบางพื้นที่ของ Eltnen, Heiron, Morheim, Beluslan, Inggison และ Gelkmaros
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ จำนวนของ Guard NPC ไม่เท่ากันแต่ละครั้งใน Breakouts ที่ Tiamaranta’s Eye
 • เพิ่มจำนวน Monster ในบางพื้นที่
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ Ambrinerk NPC ไม่ปรากฏตัวใน Inggison
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ Monsters  ใน Eracus Temple Cavern in Eltnen ยุติการโจมตีหลังจากใช้สกิล
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ เสียงเตือน เมื่อ Monster รับรู้ผู้เล่น ไม่ยอมทำงานในบางครั้ง
 • เปลี่ยนตำแหน่งของ Guard NPC บางตัว ใน Kamena Development District

Fortress Battles

 • ดินแดนใหม่ Katalam และ Danaria มี Fortress ใหม่หลายแห่งที่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของเผ่าช่วยกันยึด
 • Sillus Fortress อยู่ใน Katalam ส่วน Silona และ Pradeth Fortress อยู่ใน Danaria
 • หลักการเหมือนเดิม คือ สังหาร Guardian General เพื่อยึดครอง
 • ไม่สามารถปัก kisk ภายใน และบริเวณใกล้เคียง Fortress ได้

Time

Mon

Tues

Wed

Thurs

Fri

Sat

Sun

14:00-15:00

Silona

Silona

Sillus

Silona

Pradeth

18:00-19:00

22:00-23:00

Sillus

Pradeth

Sillus

Pradeth

 • ภายหลังการ Siege หรือ Defense ระบบจะแจกจ่าย Reward Boxes ให้ตามปริมาณการมีส่วนร่วม
 • หาก Legion สามารถ Defense ได้สำเร็จ ผู้เล่นที่เป็น Brigade General จะได้รับรางวัลพิเศษ
 • หลังจากฝ่ายใดๆสามารถยึดครอง Fortress ได้สำเร็จ ทั้งสองฝ่ายทั้งที่แพ้และชนะจะได้รับ Buff จากระบบคนละแบบ
 • ระบบแจก Buff ให้เฉพาะผู้ที่อยู่ใน Katalam และ Danaria
 • หากเข้าสู่ instance จะส่งผลให้ Buff ถูกยกเลิก

Requirements

Buffs

Details

Attack / Defense Successful

Sillus’ Commendation

PvE Attack + 2%

Silona’s Commendation

Pradeth’s Commendation

Defense Unsuccessful

Sillus’ Encouragement

PvP Attack / PvP Defense + 7%

Silona’s Encouragement
Pradeth’s Encouragement
Silona FortressPradeth Fortress
Silona FortressPradeth Fortress
 • The Hearts ใน Tiamaranta จะไม่ vulnerable ตามเวลาเดิม 22.00 น. อีกต่อไป
 • Fortress ใน Inggison และ Gelkmaros จะ vulnerable เวลา 20.00 – 21.00 น.
 • Monday: Temple of Scales, Vorgaltem Citadel
 • Tuesday: Altar of Avarice, Crimson Temple
 • Wednesday: Temple of Scales, Altar of Avarice, Vorgaltem Citadel, Crimson Temple
 • Thursday: Temple of Scales, Vorgaltem Citadel
 • Friday: Altar of Avarice, Crimson Temple
 • Saturday: Temple of Scales, Altar of Avarice, Vorgaltem Citadel, Crimson Temple
 • Sunday: Temple of Scales, Altar of Avarice, Vorgaltem Citadel, Crimson Temple
 • The Aetheric Fields ที่รายล้อม Fortress ต่างๆถูกแก้ไขให้สร้างความเสียหายอย่างถูกต้องต่อผู้เล่นแล้ว
 • Katalam Fortress มีระบบใหม่ ที่ให้ผู้เล่นสามารถจ้างหน่วยรบมาไว้ใช้ปกป้อง Fort. ได้
 • หน่วยรบรับจ้างสามารถจ้างได้โดยสมาชิกขอก Legion นั้นๆที่ครอบครอง Fort. และจ่ายเป็น Blood Marks
 • เมื่อจ้างหน่วยรบแล้ว NPC จะปรากฏขึ้นในบริเวณที่ผู้เล่นกำหนด
 • หน่วยรบรับจ้างจะหายไปหากเปลี่ยนผู้ครอบครอง Fort. และหากตายไม่สามารถชุบชีวิตได้
 • Buff ที่ได้จากการใช้ Artifact จะหายไป หากผู้เล่นเดินทางไปยังพื้นที่อื่น

Base Battles

 • Base หรือ Camp เป็นฐานขนาดเล็กที่สามารถยึดครองได้ด้วยผู้เล่นกลุ่มเล็กๆ
 • เพิ่ม Bases ในพื้นที่เก่า ได้แก่ Eltnen, Heiron, Morheim และ Beluslan
 • หลังจาก Base ถูกยึดครองระยะหนึ่ง จะมี Boss monster ปรากฏขึ้น ให้สังหารเพื่อยึดครอง Base นั้นๆ
 • หลังจาก Base ถูกยึดครอง warehouse manager, general goods merchant และ Soul Healer NPC ของฝ่ายนั้นๆจะปรากฏขึ้น และในบางกรณี จะมี NPC ขาย Items พิเศษด้วย

Aion 4.0 Base Battles

 • Stigma Vendor NPC ที่ Sillus Pass Watchpost มี Greater Stigma Stone เลเวล 60 จำหน่ายใน AP ราคาต่ำ

Quests

 • Katalam และ Danaria มี Campaign Quests ใหม่จำนวนมาก
 • Campaign Quests ในส่วนของ Katalam จะปรากฏอัตโนมัติใน quest journal ของผู้เล่นที่เลเวล 60
 • Campaign Quests ในส่วนของ Danaria จะปรากฏอัตโนมัติหลังจาก Campaign Quests ในส่วนของ Katalam ถูกทำเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 • NPCs ที่ให้เควสต่างๆ จะปรากฏขึ้นใน Bases ที่ Katalam และ Danaria เมื่อถูกยึดครอง
 • เควสประเภท Base Battle PvP จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นเข้าสู่บริเวณ Base โดย PvP kills ใน Base อื่นจะไม่นับโดยระบบ
 • เพิ่มเควสต่างๆใน Bases ใหม่ ในพื้นที่ Eltnen, Heiron และ Inggison ของฝ่าย Elyos และ Morheim, Beluslan, และ Gelkmaros ของฝ่าย Asmodians

Race

Level

Organization Name

NPC Name

Token

Elyos

60+

Silverine Ltd.

Danurinerk

Silverine Token

The Merry and Green

Manurunerk

Merrymaker’s Token

Asmodians

60+

Silverine Ltd.

Dumurinerk

Silverine Token

The Merry and Green

Sununnerk

Merrymaker’s Token

 • เพิ่มเควสสำหรับ Steel Rose Instance แก่ผู้เล่นเลเวล 63 ขึ้นไป
 •  เควสต่างๆที่ให้รางวัลเป็น Equipment จะมีตัวเลือกสำหรับอาชีพใหม่ Gunslinger และ Songweaver
 • เควสต่างๆที่เป็นประเภทเก็บ Gatherable จะมี tag ว่า [Gather] นำหน้าชื่อเควส
 • ปลดเงื่อนไขการเลื่อนขั้นสายคราฟเป็น Construction Expert และเป็น Construction Master กรณีที่ผู้เล่นเป็น Expert หรือ Master ในสายอื่นอยู่ก่อนแล้ว 2 สาย
 • แทนแถบ [Construction] ด้วย [War] ในหน้าต่าง Quest Journal (J) โดยแถบใหม่จะแสดงเควสเกี่ยวกับ Dimensional Vortex, Battlefield Defense และ Base Battle PvP แทน
Quest Tap before

Before

Quest Tap After

After

 • ปรับปรุงการ filtering และ UI สำหรับ quest tracker
 • เพิ่มแถบ recommended, tracked, zone, level-appropriate และ recent quests

Icon

Category

Description

Tracked

Trackedเควสที่เลือกติดตาม

Recommended

Recommendedมีความสำคัญ เป็นกุญแจ หรือ เป็น campaign quests

Zone

Zoneเควสในพื้นที่นั้นๆ

Level

Levelเควสที่มากกว่าและน้อยกว่าเลเวลของผู้เล่น 1 เลเวล

Recent

Recentเควสที่เพิ่งรับมา (reset ทุกครั้งที่ออกเกมชั่วระยะเวลาหนึ่ง)
 • หลังรับเควส ข้อความเตือนจะกระพริบ 10 วินาที ก่อนจะหายไป
Before accepting a quest

Before accepting a quest

After accepting a quest

After accepting a quest

 • Quest Tracker สามารถโยกย้ายตำแหน่งและปรับเปลี่ยนขนาดได้
 • Quest ภายใน Quest Tracker สามารถจัดเรียงใหม่ได้
 • หากคำอธิบาย Quest ยาวเกินไป scroll bar จากปรากฏขึ้นให้เลื่อนอ่าน
 • สามารถติดตามได้ 14 เควสพร้อมกัน
 • กดที่ปุ่ม Quickbar lock เพื่อยึดตำแหน่งและซ่อนขอบ Quest Tracker
 • ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเควสเก่า
 • เปลี่ยนปริมาณของ items และ monsters ที่ต้องต้องเก็บหรือสังหาร (ส่วนใหญ่ปรับลด)
 • เปลี่ยนเลเวลของเควส
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่เควสไม่อัพเดท หลังผู้เล่นสังหาร Brigade General Laksyaka ในเควส [Group] Surama the Betrayer และ [Group] Surama the Bitter ของ Elyos แบละ Asmodians ตามลำดับ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ items เควส บางชนิดไม่ถูกเก็บไปไว้ใน Special Cube
 • ผู้เล่นที่เลเวล 61 ขึ้นไป ไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มต่อไปนี้ได้แล้ว

Elyos

Asmodians

Alabaster Order

Field Wardens

Radiant Ops

Blood Crusade

Fortuneers

Charlirunerk’s Daemons

 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ ผู้เล่น teleport หรือ return ออกไปนอกดินแดน Sarpan แล้วส่งผลให้ Timer ของเควส Steps to the Spear หายไป
 • เควสต่างๆใน Idian Depths มีเลเวล 65 ขึ้นไป ละให้รางวัลเป็น Ancient Coin
 • เควสเลเวล 65 เกี่ยวกับ Danuar Mysticarium, Idgel Research Center และ Void Cube จะมีให้สำหรับผู้เล่นในฝ่ายที่ยึดครอง Fortress นั้นๆได้
 • เพิ่มเควสเลเวล 65 ที่ผู้เล่นต้องทำให้เสร็จก่อนเข้าสู่ Danuar Reliquary และ Infinity Shard ใน Idian Depths
 • Danuar Reliquary: [Elyos] “Seek and Interpret” และ [Asmodian] “Records of the Past.”
 • Infinity Shard: [Elyos] “[Alliance] Hyperion Unearthed” และ [Asmodian] “[Alliance] Beyond the Depths.”
 • หากผู้เล่นที่กำลังทำ Campaign Quest ใน Instance ออกจาก Instance ระบบจะ reset เควสดังกล่าวกลับมาที่จุดเริ่ม และลบ Item ต่างๆที่เกี่ยวกับเควสนั้นออกจากตัวละครทั้งหมด
 • แก้ไขข้อผิดพลดกรณีที่ การอัพเดทเควส Flying Reconnaissance แล้วระบบอัพเดทเควสอื่นด้วย
 • [Service/Weekly/Group] Legionary’s Rings ของ Elyos และ [Service/Weekly/Group] Crack Drak, Bring Ring ของ Asmodians สามารถทำได้ทุกสัปดาห์แล้ว
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่รางวัลที่ระบุในเควส Deliver on Your Promises ของ Elyos และ Following Through ของ Asmodian ไม่ตรงกับรางวัลที่ได้จริง
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ระบบไม่ยอมเปิด cut-scene ในเควส Heaviest of Hearts ของ Elyos และ The Four Hearts ของ Asmodians
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ Monsters มีน้อยเกินไปสำหรับผู้เล่นที่ต้องสังหารเพื่อทำเควส หรือเกิดผิดตำแหน่ง
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ระบบเป็นอุปสรรคต่อการทำเควส Heaviest of Hearts ของ Elyos และ The Four Hearts ของ Asmodians
 • เพิ่มข้อความอธิบายบางเควสเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
 • เพิ่มเควสรูปแบบใหม่ที่ให้รางวัลเป็น certificate rewards สามารถนำไปแลก wings ได้

Faction

Quest Name

Level

NPC

Elyos

Useful Information from Ararinerk

60

Ararinerk

Asmodian

A Shiny New Pair

60

Beterunerk

 • The Indratu Bloodmage ในเควส [Spy/Group] A Many-Splendored Thing ของฝ่าย Asmodians ถูกแก้ไขให้เกิดถูกตำแหน่งแล้ว

Faction

Quest Name

Level

NPC

Elyos

The Ophidan Bridge

65

Timarchus

Asmodian

Find the Vera Siege Ballista

65

Undgankt

Faction

Quest Name

Level

NPC

Elyos

Ancient Tomb

65

Liponia

Asmodian

Buried with Their Treasure

65

Maeve

Faction

Quest Name

Level

NPC

Elyos

The Sauro Supply Base

65

Amalde

Asmodian

A Stabbing in Sauro

65

Sibeldum

Faction

Quest Name

Level

NPC

Elyos

Meet Stifas the Stiff

65

Demades

Asmodian

A Fierce Struggle

65

Lundvarr

 • เพิ่มเควสประเภท Achievement ต่างๆ โดยให้รางวัลในฐานะที่ผู้เล่นมีเลเวลสูงสุดใน Katalam โดยรางวัลเป็น unique accessories

Faction

Quest Name

Level

NPC

Elyos

[Achievement ] Examine the Katalam Base

65

Tirins

Asmodian

[Achievement ] Inspect the Katalam Base

65

Vard

 • เพิ่มเควสประเภท Hero ที่ให้รางวัลเป็น Gear และ special materials ผู้เล่นต้องอาศัยความสามารถและดวงในการทำเควสที่ทีความยากเหล่านี้
 • เพิ่มการอรรถาธิบายใน tooltip ของ Calydon Candy ในเควส The Calydon Ruins ของฝ่าย Elyos

Items

 • เพิ่มอาวุธใหม่สำหรับอาชีพใหม่: Pistols และ Aethercannons สำหรับ Gunslingers และ Harp สำหรับ Songweaver
 • เพิ่ม Designs สำหรับคราฟอาวุธประเภทใหม่
 • Pistols และ Aethercannons สามารถคราฟได้จาก Weaponsmithing
 • Harp สามารถคราฟได้จาก Handicrafting
 • เพิ่ม Medal ชนิดใหม่ สำหรับซื้อ Abyss items: Ceramium Medals
 • ได้จาก Fortress Battle และเควสต่างๆ ใน Katalam และ Danaria
 • Fragmented Ceramium ที่ได้จาก Base ต่างๆใน Katalam และ Danaria สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็น Ceramium Medals ได้ผ่านทาง Ceramium Trade Administrator NPC
 • Mithril Medals สามารถนำไปแลกเป็น Ceramium Medals ได้ ผ่านทาง Ceramium Medal Steward
 • เพิ่ม Abyss items เลเวล 65 สามารถหาซื้อได้จาก Distributors ที่ Bind Point และ Bases ในดินแดน Katalam และ Danaria
 • Distributors ตาม Bases จำหน่าย Abyss items เลเวล 65 ในราคาถูกกว่า
 • Abyss Weapons และ Armors แบบใหม่ จะมีเงื่อนไข Abyss Rank

Item set

Can be used by

Proctor’s/Arbiter’sGovernors
Principal’s/Suzerain’s
Elite Custodian’s/Elite Shepherd’sGreat Generals and above
Elite Emissary’s/Elite Ambassador’s
Custodian’s/Shepherd’s-Star Officers and above
Emissary’s/Ambassador’s
 • ผู้เล่นสามารถขาย Abyss items และ Abyss Relics เลเวล 40 – 60 ให้กับ NPCs ในดินแดนแห่งใหม่ได้
 • NPCs ต่างสถานที่ให้ค่าตอบแทนเป็น AP ที่แตกต่างกันไป
 • NPCs ของ Legion ให้ค่าตอบแทนที่ดีกว่า NPCs ทั่วไป
 • เพิ่ม Leather Armor ประเภทใหม่ ที่เพิ่มค่าสถานะด้าน Magic สำหรับ Abyss set เลเวล 30 – 60
 • ลดปริมาณของ AP และ Medals ที่ต้องใช้ซื้อ Abyss items เลเวล 45 – 55
 • เพิ่มระบบการรวม Enchantment Stone เลเวลน้อยกว่าเท่ากับ 95 โดยใช้ Combination Tool
 • เลเวลของ Enchantment Stone ผลลัพธ์เป็นแบบสุ่ม โดยขึ้นกับเลเวลของตัวตั้งต้น
 • Combination Tool สามารถซื้อได้จาก general goods merchants ตามเมืองทั่วไป

Aion 4.0 Combination Tool

 • เพิ่มระบบใหม่ สำหรับเพิ่มพลังให้อาวุธ ด้วยการใช้ “Idian”
 • Idian ช่วยเพิ่มพลังให้อาวุธชั่วคราว
 • พลังที่เพิ่มขึ้นจะค่อยๆลดลงเมื่ออาวุธถูกใช้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง Idian หายไป
 • เมื่อนำ Idian ใส่ลงในอาวุธที่มี Idian อยู่แล้ว จะแทนที่อันเก่า ไม่มีการสะสม
 • อาวุธประเภท Dual-wielding ที่ใส่ Idian ทั้งคู่ ผลลัพธ์จาก Idian ที่ใส่ไว้ที่ Main hand เท่านั้นที่มีผล เช่นเดียวกับ armsfusing ซึ่งผลลัพ์ของ Idian ที่ Primary weapon เท่านั้น ที่จะทำงาน

 

Idian Item

Idian Item

Idian-imbued weapon

Idian-imbued weapon

 • เมื่อพลังของ Idian ใกล้หมด สถานะใน Idian level จะเปลี่ยนจาก Strong เป็น Weakened
StrongWeak
 • ปรับเปลี่ยนวิธีการที่ระบบกำหนด Random stats ของ Items
 • ก่อนหน้านี้ random stats ถูกกำหนดและแสดงทันทีที่ผู้เล่นได้มา
 • หลังจากนี้ item ที่ได้มาจะต้องผ่านการ tune in ก่อน ด้วยการคลิกขวา 1 ครั้ง จากนั้น random stats จึงจะปรากฏขึ้น

Aion 4.0 Tuning Item

 • เพิ่ม marks และ tokens แบบใหม่ เพื่อใช้ซื้อ special equipment
 • Blood Marks เป็นรางวัลได้จากการทำเควสในดินแดน Katalam และ Danaria
 • Silverine Tokens หาได้จากการทำเควสให้กับ Silverine Ltd.
 • Merrymaker’s Tokens หาได้จากการทำเควสให้กับ The Merry and Green
 • Conqueror’s Marks หาได้จาก Boss monster ใน Steel Rose Instance
 • เพิ่ม NPCs ที่จำหน่าย Items โดยใช้ Marks ใหม่ๆเป็นของแลกเปลี่ยน
 • Battlefield Weapon Stewards, Armor Stewards และ Accessory Stewards ขาย items สำหรับ Blood Marks
 • Silverine Ltd. Steward ขาย items สำหรับ Silverine Tokens
 • The Merry and Green Steward ขาย items สำหรับ Merrymaker’s Tokens
 • เพิ่ม items สำหรับ coin แบบใหม่
 • Ceramium Coins ตกจากบรรดา monster และเป็นรางวัลจากเควสต่างๆใน Katalam และ Danaria ใช้สำหรับนำไปซื้อ equipment จาก Weapon Steward และ Armor Steward
 • Ancient Coins ตกจาก Boss monster ใน Katalam และ Danaria และใน Steel Rose instance สามารถนำไปซื้อ return scrolls จาก Shugo merchants ใน Pandarunerk’s Delve ได้
 • Crucible items ทั้งหมด สามารถนำไปเก็บไว้ใน Warehouse ได้แล้ว
 • เพิ่มค่า attack และ magical accuracy ให้กับอาวุธที่เลเวลต่ำกว่า 30
 • ปรับลดเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการเลื่อนเลเวล gathering skill
 • Enchanting และ Extracting actions ต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างการต่อสู้
 • Enchanting ด้วย enchanting stone และ manastone
 • Conditioning, Augmenting, Adding Idian และ Tuning
 • Extracting an enchantment stone
 • Extracting Abyss Points (AP)
 • Cat Weapon Guestblooms สามารถให้รางวัลเป็น Pistols, Aethercannons และ Harp ได้แล้ว
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ระบบแสดง Abyss Hat ว่าเป็น item ที่สามารถถูก Extract เอา AP ได้
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ item ถูก deactivate (สีจางๆ) เมื่อถูกนำไปเก็บไว้ใน Warehouse ในเงื่อนไขบางประการ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ Leather armor ประเภทที่เพิ่มค่า physical stats ไม่สามารถจำไปขายให้ Abyss Gear Merchant ได้
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ เมื่อผู้เล่นออกจากเกมแล้วบางครั้งทำให้ค่า Enchantment ในอาวุธถูกยกเลิก
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ บางครั้ง Bundle Items ไปสามารถแกะได้
 • แก้ไขข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับ stats และ abilities บน item หลายชนิด
 • แก้ไขข้อผิดพลาดด้านรูปร่างที่ผิดปกติของ item บางชนิด
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ manastones ในอาวุธที่ได้จากเควสหายไป หลังนำไปผ่าน Armsfushion
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ Crucible Coliseum consumable items บางชนิดใช้ไม่ได้
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่บางครั้งผู้เล่นได้รับ Superior Arena Supply Package ผิดพลาด
 • Talisman of the Key และ Talisman of the Circle สามารถใช้ได้ถึงเลเวล 65 แล้ว
 • รางวัลสุดท้ายใน Haramel instance จะตกเป็น Bundle item ที่สามารถแกะออกได้
 • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่ item บางชนิด ไม่สามารถถูกซื้อได้ใน Taloc’s Hollow instance
 • เพิ่ม Crafting Designs ใหม่ๆ
 • หาซื้อได้จาก design merchants ที่ Kaisinel’s Beacon และ Danuar Spire รวมทั้งตาม Base ต่างๆใน Katalam, Danaria และ Idian Depths ตลอดจน Sanctum และ Pandaemonium
 • Designs ใหม่ๆ อาทิ Balic และ Special weapons, armor, accessories และ consumables
 • Gear บางชนิดที่ได้จาก Crafting จะมี PvP Bonus ด้วย
 • เพิ่ม Fortress Crests ที่สามารถหาได้จาก Instance เฉพาะของ Fortress นั้นๆใน Katalam และ Danaria
 • ใช้ซื้อ Ancient Relic Bundles จาก Fortress Crest Stewards ที่ Kaisinel’s Beacon และ Danuar Spire ใน Katalam หรือ Pandarunerk’s Delve ใน Danaria
 • NPCs ใน Pandarunerk’s Delve จะผลัดเปลี่ยนกันปรากฏตัวเรื่อยๆ แต่ละตัวให้ราคาแตกต่างกัน
 • Fortress Crest Traders ใน Idian Depths ทำหน้าที่รับแลก Fortress Crests เป็น Fortress Crest Boxes ที่เมื่อแกะแล้วจะได้ Fortress Crest ของอีก Fort. หนึ่งแทน แต่ NPCs ตาม Base ต่างๆ จะให้ราคาดีกว่า

Aion 4.0 Fortress Crest

 • เพิ่ม items ที่ใช้ Ancient Coins ซื้อ
 • นำไปแลกซื้อได้ที่ Ancient Coin Steward และ general goods merchant ใน Idian Depths
 • อัตราการสุ่ม ancient manastones และ composite manastones ขึ้นอยู่กับ Ancient Coin Reward Box
 • Ancient Coin equipment สามารถถูกขายให้ Ancient Coin Equipment Vendor ใน Idian Depths ได้เพื่อแลกกับ Kinah
 • เพิ่ม items ที่ใช้ Conqueror’s Mark ซื้อ
 • ใช้ซื้อ Vanquisher’s Boxes จาก Field Achievement Steward
 • Vanquisher’s Box แต่ละเกรด ด้านในบรรจุ consumables หรือ equipment ที่ต่างกันไป
 • enchanting effects/items (Enchantment Stones, Manastones, Conditioning/Augmenting, Idian, Tuning/Retuning) ไม่สามารถถูกใช้พร้อมกับ Extracting effects/items (Enchantment Stone extraction, Abyss Point extraction) ได้อีกต่อไป
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ Guuminerk และ Sienrurerk บน Tigraki Island ไม่ยอมขาย Balic Weapon Design บางอัน
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบบแสดงราคาของ item บางชนิดไม่ถูกต้อง
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่รางวัลจากเควสบางชนิดไม่สามารถย้อมสีได้
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ Deep Conditioning และ Greater Conditioning of Blessing items ใช้ไม่ได้
 • แก้ไข stats และ abilities ของ item บางชนิดให้ถูกต้อง
 • ปรับปรุง tooltip ของ Assured Felicitous Socketing Boxes ให้ตรงประเด็นมากขึ้น
 • แก้ไขความผิดพลาดที่ระบบใช้สูตรของวัตถุดิบบางชนิดไม่ถูกต้องระหว่าง morphing
 • แก้ไข Crafting Designs ที่ไม่ตรงกับเกรดของ item ผลิตภัณฑ์
 • แก้ไข tooltip ของ item ประเภท food บางชนิด เพื่อให้แสดง buff จาก food นั้นๆ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่บางครั้งทำให้ Furniture ที่วางไว้ในบ้านหายไป
 • เพิ่ม Leather Armor ประเภทใหม่ ที่จะให้ค่า stats ประเภท magic แทน physical โดย armor ประเภทใหม่นี้ จะถูกเพิ่มไว้ในส่วนของเกราะ set ใหม่ๆ โดยไม่ไปแทนที่ของเดิม ซึ่งสามารถแยกแยะออกได้ด้วยคำว่า “Magic” เช่น Magic Jerkin, Magic Breeches, Magic Shoulderguards, Magic Vambrace และ Magic Boots เป็นต้น
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ Crafting Recipe บางชนิดของฝ่าย Asmodian นั้นต้องการ materials จากฝ่าย Elyos
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบบใช้จำนวนของ Enchant Supplement ผิดพลาด ระหว่าง enchanting
 • Item ที่จะให้ set bonus ต่อไปจะระบุว่า “Hidded effect(s) activated when complete set is equipped.”
 • เปลี่ยนเสียงของ Stormwing pet
 • เปลี่ยน icon บางชนิดใน Relationship Crystal
 • เปลี่ยนชื่อของ bundle item บางชนิด
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ item บางชนิดแสดงเลเวลไม่ถูกต้อง
 • The Dragon Lord’s Delight สามารถถูกนำมา morph เป็น Wind Eternity ได้
 • แก้ไขให้ item บางชนิดที่ได้จากการคราฟ มีความต้องการวัตถุดิบที่ถูกต้อง
 • แก้ไขตำแหน่งที่ผิดพลาดของ Gatherable Item หลายชนิด
 • Noble Balaur Serum สามารถถูกทำลายได้แล้ว
 • เพิ่ม Crafting Designs สำหรับ Mythic accessories และ Extendable weapons
 • หาซื้อได้ที่ Irigani Keep ใน Katalam และ Bind Point ใน Idian Depths
 • หลังจากที่ item ผ่านการ tune แล้วสามารถนำมา rertune ได้ด้วย tuning scroll
 • เฉพาะ item บางชนิดเท่านั้นที่นำมา retune ได้

Aion 4.0 retuned

 • PvP stats ในอาวุธจะแยกประเภทเป็น Physical และ Magical
 • PvP Attack แยกเป็น PvP Physical Attack หรือ PvP Magical Attack
 • PvP Defense แยกเป็น PvP Physical Defense หรือ PvP Magical Defense
pvp itempvp item
 • ปรับเปลี่ยน icon ของ Heroic และ Fabled Hats เป็นแบบใหม่ และเปลี่ยน icon ของ hat บางอัน
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่บางครั้งผู้เล่นไม่เห็น item ปรากฏใน inventory
 • Buff pets สามารถใช้ event consumables ได้แล้ว
 • เลเวลสูงสุดของ Enchantment ถูกนำมาใช้กับ Fabled weapons ตั้งแต่ +10 ขึ้นไป
 • Buff pets จะใช้ magic items อย่างถูกต้องแล้ว
 • เนื่องด้วยการเข้ามาของ Tiamat Guard’s weapon และ armor แบบใหม่ จึงต้องปรับเปลี่ยนชื่อของ Tiamat Guard’s items อันเดิมที่มีอยู่
 • Tiamat Guard’s weapons เดิม ถูกเปลี่ยนเป็น Tiamat Royal Guard’s weapons
 • Tiamat Guard’s accessories เดิม ถูกเปลี่ยนเป็น Tiamat Guard Captain’s accessories
 • เปลี่ยนชื่อ Ancient Icon Guestbloom เป็น Lesser Icon Guestbloom เพื่อให้ตรงกับสไตล์การตกแต่งของ Furniture อื่นๆ
 • แก้ไขชื่อที่สับสนของ Abyssal Guestblooms และชื่อของ Iteท รางวัลที่ได้
 • Abyssal Chain Armor Guestbloom เปลี่ยนชื่อเป็น Grateful Chain Guestbloom และให้รางวัลเป็น Guestbloom Gratitude chain armor
 • Abyssal Plate Armor Guestbloom เปลี่ยนชื่อเป็น Grateful Plate Guestbloom และให้รางวัลเป็น Guestbloom Gratitude plate armor
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ชื่อของ Noble Thin Leather Helmet crafting design ถูกแสดงเป็น Design: Noble Thin Hat
Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt