Aion 4.0 Bard Class Preview

 In Aion 4.0, News, Patch Note

Aion 4.0 Bard Class Preview

มาแล้วตัวอย่างอาชีพใหม่ที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน ร่าเริง ซึ่งจะมาในแพท Aion 4.0 ในคลิปวิดีโอนี้จะโชว์ความสามารถแบบ solo ของอาชีพนักดนตรี (Bard Class) ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่แสนจะอ่อนช้อย และ การออกท่าทางในการใช้สกิลโดยใช้อาวุธเป็นเครื่องดนตรีที่แสนจะสวยงาม ตอนนี้เราก็ได้รู้กันแล้วว่า Bard Class ของ Aion 4.0  จะสวมใส่เซ็ทผ้า (Cloth set) และจะอธิบายเกี่ยวกับอาชีพนี้ได้ว่า เป็นการผสมผสานระหว่าง Cleric และ spiritmaster ซึ่งในคลิปวิดิโอนี้จะเห็นได้ว่าผสมผลานทั้ง 2 อาชีพได้อย่างกลมกลืนเช่นไร

 

บทความนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของ Creative Commons แบบแสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย นั่นแปลว่าคุณสามารถนำผลงานนี้ไปเผยแพร่ต่อได้ แต่คุณต้องแสดงที่มาของบทความดังกล่าว และคุณไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสร้างงานของคุณจากบทความนี้

creativecommons แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt