Aion 3.7 Patch Note

 In Aion 3.7, Guide, Patch Note

Aion 3.7 Patch Note

Instances

1. เพิ่ม instance ใหม่ The Hexway

Laksyaka ขุนพลบัลลอร์สาวผู้มักใหญ่ใฝ่สูง ต้องการเป็นใหญ่ด้วยวิธีลัด ความทะเยอทะยานของเธอนั้นไม่สิ้นสุด และอาจต้องการเป็นถึงจ้าวมังกรตนถัดไป ทว่า Tiamat จ้าวมังกรลำดับที่ห้า นั้นเป็นอุปสรรคสำคัญขวางกั้นความปรารถนาของเธออยู่ ดังนั้นตราบใดที่ Tiamat ยังมีชีวิตอยู่ เธอก็จำเป็นต้องเสแสร้งความจงรักภักดีของตัวเองต่อไป และในระหว่างนี้ Laksyaka ได้เริ่มสะสมสิ่งของโบราณอันมีค่าเอาไว้ จนปริมาณของมันมีมากมาย เพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนเกื้อหนุนสงครามขนาดย่อมๆได้เลยทีเดียว โดยที่เธอนั้นซุกซ่อนทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้ในพื้นที่ลึกลับซึ่งยังไม่เป็นที่ค้นพบใน Silentera Canyon’s Unknown Lands นับเป็นที่ซ่อนสมบูรณ์แบบ สำหรับสิ่งของมีค่าทั้งหลายที่เธอและพรรคพวกปล้นเอามา จาก Beshmundir Temple โดยทางเข้าสู่คลังสมบัตินี้มีลูกสมุนของเธอเฝ้าอยู่ ทว่า เดวาที่เก่งกาจก็คงจะไม่ยากจนหนทาง

 • ทางเข้าสู่ The Hexway นั้นอยู่ใน Unknown Lands ที่ Silentera Canyon
 • เลเวล: 55 ขึ้นไป
 • จำนวนผู้เล่นสูงสุด: 6 คน
 • เวลาเข้า: 20.00 – 02.00 น.
 • เวลา re-entry: 09.00 น. ของทุกวัน

2. เพิ่ม training ground แห่งใหม่ คือ Unity Training Grounds ใน Crucible Coliseum

 • เป็น instance สำหรับการแข่งขันระหว่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด
 • เข้าสู่ instance ได้โดยการสนทนากับ Training Camp Instructor NPC (Moeris สำหรับฝ่าย Elyos และ Tsyarna สำหรับฝ่าย Asmodians)
 • ข้อกำหนดเหมือนกับ training ground อื่นๆ คือผู้เล่นสามารถเข้าได้ทุกเวลา และจะไม่ได้รางวัลใดๆ

[Instances] Changes to Entry Times

1. Instance บางแห่งอนุญาตให้ผู้เล่นสามารถเข้าได้อีกครั้ง เมื่อเวลาผ่านไปตามที่กำหนด (re-entry time) เงื่อนไขนี้ ได้ถูกเปลี่ยนเป็น ให้ผู้เล่นรอจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดแทน โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่เข้าสู่ instance ล่าสุด

Aion 3.7 Patch Note
2. ปรับเปลี่ยน re-entry time ประจำสัปดาห์ ของ instance ต่างๆ ใน Crucible Coliseum

Aion 3.7 Patch Note
3. ปรับเปลี่ยน re-entry time ของ Abyssal Splinter และ Unstable Abyssal Splinter

Aion 3.7 Patch Note

[Changes to Existing Instances]

 1. เปลี่ยน Laksyaka Elite Guard Captain ใน Tiamat Stronghold ให้มีเลเวล 60
 2. แก้ไข teleportation device ใน Argent Manor ที่จะนำผู้เล่นไปยัง transformed Zadra หลังจากตัวละครผู้เล่นตาย
 3. ผู้เล่นสามารถออกจาก Arena of Unity ได้ที่ด้านหน้า Training Camp Instructor NPC
 4. ลด stat ต่างๆ ของ monster ระดับปกติ และบอส ใน Abyssal Splinter และ Unstable Abyssal Splinter
 5. ปรับเปลี่ยนรัศมีการรับรู้ศัตรูของ Monster บางตัวใน Tiamat Stronghold
 6. แก้ไขบัค ที่ทำให้ตัวจับเวลาใน instance บางแห่งไม่ยอมทำงานต่อหลังตัวละครผู้เล่นได้รับการชุบชีวิตจากความตาย
 7. เพิ่มระบบ Auto Alliance ในบาง instance โดยผู้เล่นสามารถเลือกใช้ได้จากตัวเลือก Auto Group/Alliance ก่อนเข้าสู่ instance
  • Auto Alliance เป็นระบบจับคู่ระหว่างกลุ่ม ไม่ใช่ระหว่างบุคคลเดี่ยว ดังนั้นผู้เล่นจำเป็นต้องเป็นสมาชิกอยู่ใน Group จึงจะสามารถใช้ระบบดังกล่าวได้
  • กลุ่มเป้าหมายของระบบ Auto Alliance นั้นนับทุกกลุ่มจากทุก server ซึ่งเมื่อจับกลุ่มเสร็จสิ้น ระบบจะพา Alliance ที่ได้ เข้าสู่ instance นั้นๆโดยอัตโนมัติ

Aion 3.7 Patch Note

8. เพิ่ม NPC สำหรับ Steel Rake instance ใน Fast-Track Server

Aion 3.7 Patch Note
9. ให้ Timer ปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของจอภาพ ในศึกสุดท้ายกับจ้าวมังกรเทียแมต ที่ Dragon Lord’s Refuge
10. ให้ระบบ teleport ทำงาน เมื่อผู้เล่นกดที่ประตูของ Gravity Control Lab ใน Tiamat Stronghold และ War Chest ใน Satra Treasure Horde
11. แก้ไขให้ standby information icon ปรากฏขึ้น เมื่อ reconnect สู่ระบบ หลังจากหลุดออกจากระบบ Auto Group/Alliance

 [Instance] Changes to Tiamat Stronghold

การเปลี่ยนแปลงใน Tiamat Stronghold อาทิ

 • เพิ่ม Armor Stats เพิ่มค่า stats ให้กับ Tiamat Guard’s Armor ตัวอย่างเช่น Tiamat Guard’s Sabatons จะมาพร้อมกับคุณสมบัติ Magic Resist, Block, Paralysis Resistance และ Magic Supression

Aion 3.7 Patch Note

 • เพิ่ม Item Drop Rate เพิ่ม drop rate ของ equipment จาก monster ระดับบอส ใน Tiamat Stronghold เล็กน้อย
 • Tiamat Supply Box Protectorate Administrator ใน Noble’s Garden จะจำหน่าย Tiamat Supply Boxes ภายในบรรจุ Greater Supplements (Mythic), Tiamat Guard Armor, Tiamat Royal Guard Armor, และ Shining Special Manastone Bundles

[Instance] Changes to Unstable Abyssal Splinter

 • เพิ่มปริมาณของรางวัลในกล่องสมบัติ ที่พบใน Unstable Abyssal Splinter
 • เพิ่ม Yamennes Painflare Weapons และ Shields ไว้ในกล่องสมบัติด้วย
 • สร้างทางเข้าสู่ Unstable Abyssal Splinter ไว้ตรงกันข้ามกับทางเข้า Abyssal Splinter

 [Instance] Increased Rewards in the Arena of Harmony

 • ทีมของผู้เล่นที่ได้อันดับ 1 ใน Arena of Harmony จะได้รางวัล
 • Arena Supply Package (เกรดเพิ่มตาม Arena Lvl.)
 • เพิ่ม Heroic Class Godstone Bundles ไว้ใน Supply Package
 • เพิ่ม Fabled Class Godstone Bundles ไว้ใน Greater Supply Package

Aion 3.7 Patch Note

Skills

Aion 3.7 Patch Note

1. เพิ่ม magical accuracy ให้บางสกิลของอาชีพ Ranger เพื่อเพิ่มโอกาสโจมตีโดนเป้าหมาย

 • Sleep Arrow I
 • Silence Arrow V – VII
 • Trap of Slowing III – IV
 • Sleep Trap I
 • Snare Trap VI
 • Skybound Trap I
 • Spike Trap V
 • Explosion Trap IV
 • Spike Bite Trap III

2. เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางสกิลในอาชีพ Assassin

 • ลด magical accuracy ของสกิล Blinding Burst I ลง 150 หน่วย
 • เพิ่ม strike resist ของสกิล Sensory Boost I อีก 100 หน่วย
 • เพิ่ม teleport distance ของสกิล Flash of Speed I จาก 10 เป็น 15 เมตร
 • เพิ่มระยะเวลาคงสภาพของสกิล Killer’s Eye I และ Eye of Wrath I จาก 10 เป็น 15 วินาที
 • เพิ่มระยะเวลาคงสภามของสกิล Apply Poison I-IV และ Apply Deadly Poison I จาก 2 เป็น 5 นาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP ของสกิล Blood Rune II-III
 • เพิ่ม PvP Damage จากสกิลประเภท Rune อีกร้อยละ 20 (Pain Rune I – IV, Needle Rune I – II,     Radiant Rune I,Darkness Rune I, Divine Rune, Rune Swipe, Signet Silence, Blood Rune I – III)

3. เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางสกิลในอาชีพ Cleric

 • เพิ่ม magical accuracy ของสกิล Festering Wound I
 • เปลี่ยน cast time ของสกิล Sage’s Wisdom จาก 1 เป็น 0.5 วินาที
 • เปลี่ยน cast time ของสกิล Amplification จาก 1 เป็น 0.5 วินาที

4. การใช้สกิล Sleep และ Fear ใส่เป้าหมายเดิมซ้ำๆกัน จะส่งผลให้เป้าหมายนั้นมีความต้านทานต่อสกิลดังกล่าวเพิ่มขึ้น
5. เพิ่ม attack range ของสกิล Bestial Fury I ของ Ranger จาก 10 เป็น 15 เมตร
6. แก้ไขปัญหาสกิลของอาชีพ Spiritmaster ที่สกิล Spirit Wrath Position I และ Elemental Spirit Armor I ไม่ถูกใช้กับ Earth Spirits อย่างถูกต้อง เมื่อผู้เล่นสั่ง
7. เพิ่มสกิล “Escape” ในแถบ Actions ให้ผู้เล่นใช้ กรณีตัวละครติดหล่ม (กด K > เลือก Escape หรือพิมพ์ /Escape)

Aion 3.7 Patch Note

 • การใช้สกิล Escape จะพาผู้เล่นกลับไปยัง Obelisk ที่เซฟไว้ล่าสุด
 • ตัวละครผู้เล่นไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ขณะใช้สกิล Escape แต่สามารถกดยกเลิกได้
 • cast time สำหรับสกิล Escape คือ 20 วินาที และมี cool down เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

Aion 3.7 Patch Note

9. แก้ไขชื่อของสกิลในอาชีพ Sorcerer ฝ่าย Asmodian จาก Kaisinel’s Wrath II เป็น Lumiel’s Wrath II เพื่อให้ตรงกับสกิลเดิมในเลเวลก่อนหน้า

Abyss

 1. แก้ไขปัญหาที่ทำให้ผู้เล่นไม่ได้รับ Abyss Points หลังจัดการกับ supply soldier NPC สำเร็จ ใน Abyss Sulfur Tree Fortress, Siel’s Western Fortress, และ Siel’s Eastern Fortress
 • ลดค่าความเสียหายจากสกิลของ Balaur commanders ที่ป้องกัน Fortress
 • เสียงสัญญาณเริ่มต้น Fortress Battles และ siege warfare ต่อไปจะดังขึ้นอย่างถูกต้องแล้ว

Housing

1. เพิ่ม Furniture Paint Guestblooms

 • ให้รางวัลเป็นสีย้อมเฟอร์นิเจอร์
 • หาซื้อได้จาก Village Guestbloom Merchant NPCs ในหมู่บ้านที่มีเลเวล 5 ขึ้นไป

2. เพิ่ม Paint Remover เพื่อคืนสภาพเฟอร์นิเจอร์กลับสู่สีตั้งต้น

 • หาซื้อจาก Guestpetal Exchanger NPCs ในเมือง Oriel และ Pernon

3. แก้ไขบัคที่ทำให้ mouse cursor ปรากฎขึ้นผิดที่ผิดทาง
4. ปรับบทสนทนาของ NPC บางตัว ในเมือง Oriel

Items

Aion 3.7 Patch Note

1. ผู้เล่นสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ (รีโมฯ) ปีก ได้แล้ว!

Aion 3.7 Patch Note

 • เฉพาะบางปีกเท่านั้นที่อนุญาตให้รีโมฯ

2. แก้ไขบัคที่ทำให้สิ่งของตามพื้น ประเภท Gatherable ปรากฎขึ้นในพื้นที่ที่เข้าถึงไม่ได้
3. แก้ไขวิธีการที่ระบบจะแสดงรายชื่อ item ใน chat หลังผู้เล่นเก็บได้
4. เพิ่มหมวกใหม่
5. เพิ่ม Special Manastone Bundles ให้สามารถหาได้จาก Golden Treasure Box ใน The Hexway

 • Bundles ดังกล่าว มีโอกาสที่จะแกะได้ Composite Manastones

6. เปลี่ยนรางวัลที่หล่นจาก Guard NPCs หน้า Rifts
7. แก้ไขลักษณะเอฟเฟ็กค์ของ Godstones ที่แสดงบนอาวุธ โดยเฉพาะธนู
8. แก้ไข items หลายชนิดที่แสดงรูปลักษณ์ผิดปกติ
9. Calindi Flamelord ใน Dragon Lord’s Refuge ตก items ใหม่ๆ เมื่อถูกฆ่า

 • items ต่างๆที่ตกนั้น รวมถึง Eternal class Tiamat Guard Armor และ Greater Supplements (เกรดม่วง)

10. Monsters ในบาง instances และ Abyss จะมี drops เป็น Consumable Bundles

 • Monsters ใน instance ต่างๆ จะตก Bundles ที่อาจแกะได้ Potions, scrolls, manastones, fluxes,            และ enchantment stones
 • Monsters ใน Abyss จะตก Bundles ที่อาจแกะได้ Balic materials, manastones, Kisks, และSilver หรือ gold medals

11. เพิ่ม Hidden Kisks

 • Kisk ชนิดใหม่นี้ มีความสามารถในการอำพรางตัวเองด้วยสกิล Hide
 • สกิลที่ใช้ตรวจหาตัวละครที่อยู่ในสถานะ Hide สามารถตรวจจับ Hidden Kisk ได้
 • เมื่อถูกตรวจพบแล้ว Hidden Kisk จะไม่กลับไปสู่สถานะ Hide อีก
 • Hidden Kisk สามารถหาได้ทางหนึ่งจาก Traveler’s Consumables Bundle ที่มีโอกาสตกจาก         monsters ใน Abyss

12. ผู้เล่นสามารถพก mounts ชนิด Pagati Veyron และ Sharptooth Ripper ประเภทต่างๆได้ไว้ใน inventory ได้พร้อมกันแล้ว
13. Luminasiel Weapons สามารถถูกนำไปใช้รีโมเดลและเป็น skin สำหรับ item อื่นได้แล้ว
14. Customized Skill Book Bundle มี

 • วางจำหน่ายแล้วที่ Consumable Item Distributor NPC ใน Empyrean Crucible
 • Customized Skill Book Bundle มีโอกาสแกะได้ “Transformation: Krall IV”, “Sleep: Scarecrow I”,“Fear: Ginseng I”, “Summon Divine Crystal IV

15. ลดราคา potions และ scrolls ที่จำหน่ายโดย Distributor ใน Empyrean Crucible
16. เพิ่ม Composite Manastones

Aion 3.7 Patch Note

 • Protectorate Administrator NPC ใน Tiamat Stronghold เป็นผู้จำหน่าย Tiamat Supply Box ซึ่งผู้เล่นมีโอกาสแกะได้ Items ต่อไปนี้ ได้แก่ Greater Supplements (Mythic), Tiamat Guard Armor หรือ Noble Special Manastone Bundle ที่ภายในบรรจุ Composite Manastone

Composite Manastone คืออะไร
กล่าวง่ายๆ คือเป็น Manastone ที่เพิ่มสถานะพร้อมกัน 2 สถานะ ดังตัวอย่างในภาพ

17. ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ Mythic Class items (เกรดม่วง)

 • The Dragon Lord’s Delight มีคุณสมบัติเพิ่ม attack speed แทน casting speed
 • The Dragon Lord’s Agony มีคุณสมบัติเพิ่ม Magical Resistance เล็กน้อย

18. เพิ่ม Platinum Medals และ Gold Medals ใน Medal Bundle ที่มอบให้ผู้เล่นที่มีตำแหน่ง Brigade General หลังประสบความสำเร็จใน Siege Warfare ใน Balaurea
19. ปรับเปลี่ยน icon ของ Insignia of Light Protection และ Insignia of Darkness Protection
20. Triumphant หรือ Honorable Legion’s Mask และ Triumphant หรือ Honorable Legion’s Shield ไม่สามารถย้อมสีได้อีกต่อไป
21. เปลี่ยนชื่อ Tiamat head armor
22. แก้ไขชื่อ Sunayaka’s Hairpin และ Sunayaka’s Treasure Chest (เดิมเขียนแค่ Sunayaka Hairpin และ Sunayaka Treasure Chest)
23. สลับชื่อของรางวัลของฝ่าย Elyos ที่ชื่อ Abyss Award และ Supreme Abyss Award เพื่อให้ตรงกับระดับ items ภายใน
24. เปลี่ยนชื่อของ Lv.60 items ที่ขึ้นต้นด้วย Master Noble ให้เป็น Master Elite เนื่องจากมี Lv.58 items ที่ขึ้นต้นด้วย Master Noble แล้ว

Quests

 1. เพิ่มเควสที่เกี่ยวกับ Rifting defense โดยผู้เล่นจะได้เควสดังกล่าวโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่พื้นที่
 2. เพิ่มเควสสำหรับ The Hexway ซึ่งเป็น instance ใหม่
 3. เควสที่เกี่ยวกับ Rifting defense มีโอกาสที่จะให้รางวัลผู้เล่นเป็น Radiant Supply Boxes ภายในบรรจุ Mithril Medals และ Platinum Medals
 4. เควสประจำวัน Theobomos Throwdown ของ Elyos และ Prevent an Elyos Attack ของ Asmodian ถูกจัดให้เป็น Alliance Quest
 5. เพิ่มเควสเนื้อเรื่อง (campaign) Kaisinel’s Command ของ Elyos และ Marchutan’s Will ของ Asmodian
 6. ยกเลิกเควสเดิม สำหรับได้ Arena Tickets และ Arena of Harmony Tickets โดยผู้เล่นที่มีเลเวล 46 ขึ้นไป สามารถหา ticket ได้จาก Crucible Administrator และเควสประจำวัน Arena Ticket
 7. เพิ่มปริมาณทางเลือกของรางวัลที่ได้จากเควสเลเวล 56 Train Falling From the Dark และ Five Defeated in One Session ของฝ่าย Elyos และ Asmodian ตามลำดับ
 8. เปลี่ยนรูปแบบของ icon ที่เน้น item สำคัญ
 9. แก้ไขชื่อประเภทเควสที่นำหน้าเควสต่างๆผิดพลาด

UI

Aion 3.7 Patch Note

1. ผู้เล่นสามารถปรับแต่ง Brands ของตัวเองได้ แม้จะไม่อยู่ใน Group แต่เมื่อเข้าเป็นสมาชิก Group หรือ Alliance แล้ว Brand ที่เลือกไว้จะถูกยกเลิกไป
2. เพิ่มประสิทธิภาพ Legion Emblem UI

 • Emblem และ Background Color สามารถเปลี่ยนพร้อมกันได้
 • เมื่อเข้าสู่ส่วนปรับแต่ง Emblem และ BG Color ที่แสดงจะเป็นค่าปัจจุบัน ไม่เป็นค่าตั้งต้น
 • เปลี่ยนข้อความในระบบที่แสดง เมื่อผู้เล่นปรับแต่ง Legion Emblem

3. เพิ่มฟังก์ชั่น macro สำหรับ equip items

 • พิมพ์ /UseRight ItemName และ /UseLeft ItemName ใน macro
 • เมื่อต้องการใช้เพื่อ equip dual weapon ให้เริ่มด้วย /UseRight ItemName ก่อน

4. เพิ่มระบบสีให้กับปริมาณ Kinah เพื่อป้องกันความผิดพลาดขณะแลกเปลี่ยน
5. Items ในหน้าต่าง Trade ต่อไปนี้ จะระบุปริมาณด้วย

Aion 3.7 Patch Note
6. แก้ไขบัคที่เมื่อผู้เล่นกด Auto-Arranging แล้วเลือกแถบ Sell ในหน้าต่าง Trade Broker บน Resolution บางระดับ แล้วจะส่งผลให้หน้าต่างทั้งหมดถูกปิด
7. แก้ไขบัคที่ทำให้ปุ่ม OK ไม่สามารถกดได้ในหน้าต่างยืนยันบางครั้ง
8. ยกเลิกคำสั่ง /Petition และ /CancelPetition
9. เพิ่ม Special Cube สำหรับเก็บ Quest items, coins, medals และ tickets

Aion 3.7 Patch Note

Aion 3.7 Patch Note

 • เปิด Cube ข้างต้น ด้วยการคลิกใช้ที่ด้านล่างของ inventory
 • Items จะถูกจัดเก็บเข้าใน Cube นี้ โดยอัตโนมัติ พร้อมข้อความขึ้นเตือน

Aion 3.7 Patch Note

 • เก็บได้สูงสุด 102 ช่อง
 • Quest items, coins, medals, และ tickets ที่อยู่ใน inventory จะถูกนำไปจัดเก็บไว้ใน special cube โดยอัตโนมัติ
 • มีปุ่ม Auto-Arrange แยกต่างหาก
 • ฟังก์ชั่นอื่นๆเหมือนกับ cube ปกติ

10. แก้ไขปัญหาที่เมื่อผู้เล่นลบชื่อเพื่อนที่อยู่คนละเซิร์ฟเวอร์แต่ส่งผลให้ชื่อเพื่อนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันถูกลบไปด้วย
11. แก้ไขบัคใน Friend List เมื่อผู้ที่มีรายชื่อด้านในเข้า-ออก instance ใน instance server
12. แก้ไขบัคที่ทำให้ Items ปรากฏใน inventory ซ้ำซ้อน ในบางสถานการณ์
13. การคลิกขวาในหน้าต่าง Trade Broker เพื่อซื้อ Items หรือยกเลิกฟังก์ชั่น สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว
14. แก้ไขบัคที่ทำให้ Item บางชนิดใน inventory ถูกย้ายตำแหน่งหลังผู้เล่น log in
15. เปลี่ยนตัวเลือกสุดท้ายในหน้าต่างกำหนดเงื่อนไขการ loot จากเดิม Eternal or above เป็น Mythic or above

Characters

1. ขนาดของ mount จะไม่เปลี่ยนตามขนาดของตัวละครเมื่อขับขี่
2. เปลี่ยนกำหนดเวลานับถอยหลังลบตัวละครที่เลเวลต่ำกว่า 36 ให้เป็น 5 นาที จากเดิมที่กำหนดเฉพาะเลเวลต่ำกว่า 20 เท่านั้น
3. เพิ่ม chat channel ใหม่ ชื่อ “Officer Chat” สำหรับตัวละครของผู้เล่นที่มียศตั้งแต่ Abyss Commander

 • ปรากฏขึ้นเฉพาะกับผู้เล่นที่มียศดังกล่าวและอยู่ในเผ่าเดียวกัน
 • คอมมานด์ คือ /Command หรือ /C

4. Instance บางแห่ง จะจำกัดของที่ตกจาก monster ตามเลเวลตัวละครอีกต่อไป

Environment

1. ปรับเปลี่ยนภูมิประเทศในบางพื้นที่

 • Abyss Bridge ใน Arena of Discipline
 • Ready Room ใน Tiamat Stronghold
 • Naduka Legion Garrison ใน Tiamaranta’s Eye
 • Mitrakand Summit ใน Gelkmaros
 • ทางเข้าสู่ Glorious Nexus ที่ Tiamat Stronghold
 • Hellpath ใน Raksang

2. ลดจำนวน Guard NPCs บริเวณ Rift จาก 7 เหลือ 4 ตัว
3. เปลี่ยน Neutral Areas ใน Hero’s Discus ที่ Sarpan ให้เข้าสู่สถานะ Disputed Lands
4. เปลี่ยน icon เป็นรูปนาฬิกาทราย ขณะเกมโหลด
5. หากตัวเลือกกราฟฟิกตัวละครของผู้เล่นเป็นค่าตั้งต้น กราฟฟิกของ mount ของตัวละครนั้นก็จะเป็นค่าตั้งต้น
6. เปลี่ยนเวลาของ Dimensional Vortex
7. เปลี่ยนเวลา Rift
8. แก้ไขบัคที่ทำให้สามารถนำปืนใหญ่ออกนอกพื้นที่ที่กำหนดได้
9. เปลี่ยนเลเวลจำกัดสำหรับตัวละครที่สามารถเข้าสู่ Fast-Track server จากเลวล 50 เป็น 55 แต่ตัวละครที่เลเวลต่ำกว่า 50 เท่านั้น ที่จะได้ XP Boost

 • ผู้เล่นฝ่าย Elyos สามารถเข้าไปยังเมือง Poeta, Verteron, Eltnen, Theobomos และ Heiron ได้
 • ผู้เล่นฝ่าย Asmodian สามารถเข้าไปยังเมือง Altgard, Ishalgen, Morheim, Brusthonin และ Beluslanได้

10. พื้นที่ใน Sarpan และ Tiamaranta ยกเว้นในย่านชุมชน และจุด flight transport จะกลายเป็น Disputed Lands ในบางเวลาของแต่ละวัน

 • เริ่มเวลาประมาณ 02.00 น. – 09.00 น. และหมดเวลาประมาณ 10.00 น. ทุกวัน

11. ปิดหน้าต่างเงื่อนไข loot ทันที เมื่อ NPC ที่ดูแล Dimensional Vortex ถูกกำจัด

NPCs

 1. เปลี่ยนเวลาและความเป็นไปได้ที่ Rift Guard NPCs จะปรากฏขึ้น
 2. บทสนทนาของ Legion Steward ใน Sanctum หรือ Pandaemonium จะบอกสิ่งที่จำเป็นในการซื้อด้วย
 3. เปลี่ยนชื่อของ Hero’s Discus Teleporters ให้มี Elyos หรือ Asmodian นำหน้า
 4. เพิ่มเสียงทักทายให้ NPC บางตัว
 5. เปลี่ยนเวลาปรากฏตัวของ Moltenus ให้เป็นวันอาทิตย์ เวลา 23.00 น.
 6. ลดค่าสถานะของ Guardian General ใน Divine Fortress

Mounts

 1. ปรับเปลี่ยนการแสดงผลกราฟฟิกของ mount เมื่อระบบต้องการลดปริมาณของหน่วยความจำที่ต้องใช้
 2. ผู้เล่นสามารถใช้ Flight Time recovery potions ได้ เมื่ออยู่บน mount
Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt