Aion 3.5 Patch Notes – Part 2

 In Aion 3.5, Game Guide, Guide, Patch Note

Aion 3.5 New Items

จากบทความที่แล้ว Aion 3.5 Patch Notes – Part 1 เราได้รู้ไปแล้ว ว่า Aion 3.5 Tiamat’s Ruin มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ดันเจี้ยน และ NPC อย่างไรมั่ง วันนี้ เราลองมาดู Aion 3.5 Patch Notes ในส่วนของ Item, Housing และเควสกัน ว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่

Item

aion 3.5 new items
1. ผู้เล่นสามารถซื้อ Low และ Middle Grade Enchant Supplement จาก Special Ordnance Quartermaster ใน Balaurea ได้แล้ว
aion 3.5 patch notes

 • High Grade Enchant Supplement สามารถหาได้จาก Tiamat Stronghold และ Dragon Lord’s Refuge

2. เพิ่ม Designs สำหรับ Crafting skill ต่างๆ

 • สามารถหาซื้อได้จาก Wrights of Dawn และ Shapers of Dusk ในนครหลวงของแต่ละฝ่าย และพื้นที่อยู่อาศัย Oriel และ Pernon โดยใช้ Wright และ Shaper Tokens
 • เปลี่ยนรูปแบบ Icon ของ scroll เพื่อให้เข้าใจสรรพคุณง่ายขึ้น
 • Scroll จาก Kaisinel Academy และ Marchutan Priory ตลอดจน Coliseum Training Grounds ไม่เปลี่ยนแปลง

aion 3.5 item change
3. เปลี่ยนรูปแบบ Icon ของ God Stone และ item บางชนิด เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติง่ายขึ้น

 • สีพื้นหลังของ Item จะสื่อถึงระดับเกรด (Common – Eternal) ส่วนรูปที่สื่อถึงคุณสมบัติใน Icon จะเป็นแบบเดียวกันทุกเกรด

aion 3.5 god stones
4. เปลี่ยนรูปแบบ Icon ของ Stigma Stone โดยจะมีรูปของสกิลอยู่บนหินเพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
aion 3.5 stigma stone
5. เพิ่มข้อความระบุ Enchanting Level ของอาวุธและชุดเกราะ ใน tooltip

 • ข้อความระบุ Enchanting Level ใน tooltip อาจแสดงได้ไม่ถูกต้องเมื่อถูกนำไปประมูลใน Auction House
 • ปัญหาดังกล่าวจะถูกแก้ไขใน update ครั้งต่อไป

aion 3.5 enchant
6. อุปกรณ์สวมใส่เกรด Abyss ที่มีเลเวลน้อยกว่าเท่ากับ 50 สามารถเก็บไว้ใน Account Warehouse ได้แล้ว
7. Greater Skill Book Merchants จะเริ่มจำหน่าย Skill Book ที่มีเลเวลต่ำ
8. เปลี่ยนข้อกำหนดด้านรูปลักษณ์ (appearance) ของอุปกรณ์สวมใส่บางชนิด

 • Tahabata, Kahrun, Vasharti, Sunayaka equipment series
 • ปรับเปลี่ยนดังนี้: สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ และสามารถนำไปรีโมเดลใส่ Item อื่นได้

9. Gatherable items (ของเก็บเกี่ยว) ในพื้นที่อยู่อาศัย Oriel และ Pernon มีโอกาสตก Construction Flux
10. เพิ่มอัตรา Drop ของ Manastone หายากบางชนิด
11. เพิ่มอัตรา Drop ของมอนสเตอร์บางชนิดใน Silentera Canyon
12. แก้ไขปัญหาที่ Golden Treasure Box ที่ปรากฏใน Left Wing Chamber ไม่ยอมหายไปหลังเวลาหมด และเปลี่ยนตำแหน่งของ Golden Treasure Box ด้วย
13. แก้ไขปัญหาที่ Steel Rake Captain’s Hat ไม่สามารถย้อมสีได้
14. แก้ไขความผิดพลาดใน Tooltip ของ Charming Liconsis Flower Pail
15. แก้ไข Item บางชนิดในร้านค้าที่แสดงราคาผิดพลาด
16. เปลี่ยนการแสดงข้อมูล Enchanting Level ในอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆให้แสดงเพียงแค่ระดับปัจจุบัน
17. แก้ไขความผิดปกติใน Icon ของสิ่งของที่แนบมาในเมล์
18. แก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นฝ่าย Asmodian ได้รับ Crucible Insignia สำหรับเควส [Event] Crucible Insignia Bundle ซึ่งไม่มีแล้ว
19. แก้ไขค่าสถานะผิดพลาดใน set effect ของเกราะเลเวล 60 ประเภท Daevanion
20. แก้ไขชื่อ Item บางชนิด ที่ผิดพลาด
21. แก้ไขการแสดงรูปลักษณ์ที่ผิดปกติของอาวุธและชุดเกราะบางชนิด
22. เพิ่มอาวุธและโล่ในประเภท Myth-class และเพิ่มอาวุธยืดได้ (extendable) ระดับ Eternal

 • Item เหล่านี้หาได้ที่ Dragon Lord’s Refuge

Housing

1. หมู่บ้านแต่ละแห่งใน Oriel และ Pernon จะมีกระดานประกาศชุมชนที่มีเควสหลากหลายรูปแบบให้ผู้เล่นช่วยกันทำ โดยแต้มที่ได้มา จะส่งผลต่ออัตราการพัฒนาของแหล่งชุมชน

aion 3.5 housing Bulletin

Bulletin

aion 3.5 housing task

Task

 • เมื่อชุมชนมีเลเวลที่มากขึ้น รูปลักษณ์ของหมู่บ้านก็จะเปลี่ยนไป และจะมี NPC ปรากฏตัวขึ้นเพื่อจำหน่ายสิ่งของรูปแบบใหม่ๆให้ผู้อยู่อาศัยคัดสรรไปติดตั้งในแหล่งชุมชนของตัวเอง
aion 3.5 Central Fountain

Central Fountain of Village Level 1

aion 3.5 Central Fountain

Central Fountain of Village Level 5

 • สิ่งของที่จำหน่ายโดย NPC ข้างต้น ขึ้นกับเลเวลของแหล่งชุมชน
 • NPC ที่ปรากฏขึ้นจากการที่ผู้เล่นทำเควสประเภทซ้ำได้ (Repeatable) จะหายไปเมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง
 • เควสที่ได้จากกระดานชุมชนสามารถทำได้โดยผู้เล่นที่เป็นสมาชิกในหมู่บ้านนั้นหรือไม่ก็ได้ แต่แต้มที่ได้จะส่งผลต่อการพัฒนาของแหล่งชุมชนนั้นๆ

2. ผู้เล่นสามารถพูดคุยกับผู้ดูแลเคหะสถาน (พ่อบ้าน) เพื่อใช้คำสั่ง “Building Renovation” ได้

 • ผู้เล่นสามารถซื้อ House Exterior Remodeling Ticket ได้จาก Village Building Renovation Manager ซึ่งจะปรากฏตัวเมื่อแหล่งชุมชนมีเลเวลมากขึ้น
 • เลือก Exterior Remodeling Ticket ที่มีเลเวลตรงกับเลเวลของชุมชน เพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของเคหะสถาน
 • ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ House Exterior Remodeling Ticket หากต้องการให้รูปลักษณ์ของเคหะสถานคืนรูปแบบดั้งเดิม
 • การเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของเคหะสถานอาจส่งผลให้เกิดการรีเซตการปรับแต่งภายนอกและภายในบางอย่าง
 • การเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกไม่สามารถใช้ได้กับเคหะสถานประเภท Studio
Leaf House

Leaf House

Leaf Mansion

Leaf Mansion

Leaf Estate

Leaf Estate

Leaf Palace

Leaf Palace

3. เพิ่มระบบ “Battlefield Return” เพื่อให้ผู้เล่นกลับสู่พื้นที่ที่ใช้สกิล “Homeward Bound” (สกิลกลับบ้าน)

 • ปุ่ม Battlefield Return จะปรากฏขึ้น หลังผู้เล่นกลับมาที่บ้าน นานกว่า 5 นาทีขึ้นไป (เริ่มนับจากใช้สกิลกลับบ้าน)
 • ปุ่มดังกล่าวอยู่ถัดจากปุ่ม “Decorate”
 • หากผู้เล่นใช้สกิล Homeward Bound ในพื้นที่ดันเจี้ยน หรือบริเวณที่ไม่สามารถกลับไปได้ ปุ่ม Battlefield Return จะไม่ปรากฏขึ้น
 • เพิ่มระบบ Bookmark เคหะสถานของเพื่อนบ้านคนสำคัญของผู้เล่น ประเภท Legion และ Hot House (ระบบเยือนบ้านดาวเด่น) ใน Relationship Crystal
  • คลิกที่ ☆ ในรายชื่อเพื่อเพิ่มหรือลบบ้านเป้าหมายใน Bookmark List
  • Bookmark List จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีบ้านที่ถูก bookmarked ไว้เท่านั้น
  • Hot House List หรือ ระบบเยือนบ้านดาวเด่น จะปรากฏขึ้นตามการจัดอันดับ Housing King List รายสัปดาห์

4. เปลี่ยนข้อความของปุ่ม “Select a friend’s house at random, and travel there” ใน Relationship Crystal เป็น “Randomly move to a house of someone you’ve contacted”

 • ระบบจะสุ่มพาผู้เล่นไปยังเคหะสถานของคนอื่นที่ผู้เล่นเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ได้แก่ ผู้ที่เคยร่วม Group และแลกเปลี่ยนสิ่งของรวมทั้งเคยสนทนาแบบกระซิบและเคยส่งเมล์หากัน ตลอดจนบ้านของผู้ที่ผู้เล่นเคยไปเยือนด้วย
 • รายชื่อของบุคคลที่เคยติดต่อด้วย จะ Refresh ทุกๆช่วงเวลาหนึ่ง

5. เพิ่มความสามารถในการย้อมสีเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน

 • สีย้อมสามารถหาได้จาก Dye Plant ซึ่งหาได้ทั่วไปในชุมชน เมื่อเลเวลชุมชนเพิ่มมากขึ้น

Dye Plant

 • Oriel และ Pernon มีพืชพรรณที่ให้สีแตกต่างกัน

6. เปลี่ยนปริมาณเฟอร์นิเจอร์ที่จำกัดในเคหะสถานประเภท Estate และ Palace
interior furniture

 • ผู้เล่นสามารถรับรางวัลจาก Heartbloom และ Guestbloom ได้ โดยไม่ต้องนำออกจากกระถาง

7. ลดราคาของสิ่งของที่จำหน่ายโดย Furniture Merchants
8. เพิ่มสิ่งของที่จำหน่ายโดย Furniture Merchants ใน Residential Shopping Area ของ Oriel และ Pernon

 • หนึ่งในสิ่งของที่เพิ่มมา คือ “Practical Wood Cabinet” และ “Practical Salix Wood Cabinet” ซึ่งมีพื้นที่เก็บของเป็นเอกเทศ ไม่ใช้ร่วมกับ cabinet อื่นๆ

9. แก้ไขปัญหาที่เลเวลของบ้านไม่ได้รับผลใดๆจากรางวัลต่างๆ ใน Fast-track Server
10. สามารถตรวจสอบข้อมูลบ้านของผู้เล่นคนอื่นจาก Tooltip บนตัวละครเป้าหมายได้ โดยรวมผู้เล่น Fast-track Server ด้วย

 • ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลวันหมดอายุของรอบบิลค่าดูแลบ้านได้บน Fast-track Server

11. NPC ที่จำหน่าย Guestbloom และ Heartbloom ใน Oriel และ Pernon เริ่มจำหน่าย Guestbloom แบบใหม่ ที่จะให้รางวัลเจ้าของบ้านเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการ Craft
12. เพิ่มสิ่งของใหม่ คือ “Legion Emblem Flag” สามารถติดตั้งไว้นอกตัวบ้านได้
13. เพิ่ม special effect ใน Decorate Mode ให้มีผลในช่วงการติดตั้งสิ่งของต่างๆ
14. ปรับเปลี่ยนให้สิ่งของที่กำลังถูกเคลื่อนย้ายมีลักษณะโปร่งแสง ใน Decorate Mode
15. เพิ่มปุ่มลัดใน Script Code Edit Window และ Housing Script Edit Window

 • ยกเลิกการวาง กด ctrl + z ส่วนการทำซ้ำ กด ctrl + shift + z
 • สีแตกต่างกันไปตาม script

16. แก้ไขปัญหาที่ “Soul Sickness Removal” ซึ่งเป็นฟีเจอร์ของบ้านที่เลเวลสูงๆ ไม่ทำงานในบางกรณี
17. แก้ไขปัญหาที่ “Struck by Lightning” ซึ่งเป็นรูปแบบการทักทายใน housing script ไม่แสดงในเคหะสถานประเภท Estate และ Palace
18. แก้ไขปัญหาที่เฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเปลี่ยนร่างกลายเป็น NPC
19. แก้ไขปัญหาที่ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเคหะสถานนั้นๆไม่ยอมเปลี่ยน หลังจากเปลี่ยนชื่อตัวละคร
20. แก้ไขป้ายของบ้านที่หันผิดทาง
21. แก้ไขการคำผิดและตัวอักษรล้นใน Tooltip ของเฟอร์นิเจอร์บางชิ้น
22. แก้ไขปัญหาที่ Land Grade ไม่ปรากฏใน Legion Window
23. แก้ไขปัญหาที่เคหะสถานถูกนำขึ้นประมูลนอกเวลาประมูล
24. ปรับให้ Item ประเภท Heartbloom ที่เคยจำกัดเลเวล สามารถใช้ได้โดยผู้เล่นทุกคน

 

Quest

1. เพิ่ม Mission ใหม่ๆในพื้นที่ Sarpan และ Tiamaranta โดยหลังเสร็จสิ้นเควส “The Oldest of Foes” เควสใหม่จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

 • ผลจากการอัพเดทจะส่งผลให้ Campaign Quest ใหม่ๆบางเควส อาจไม่ปรากฏขึ้นล่วงหน้า เพื่อความลื่นไหลของเนื้อเรื่อง และผู้เล่นจะไม่สามารถข้ามเควสดังกล่าวได้
 • ทางผู้พัฒนามีแผนที่จะให้เควสภารกิจทั้งหมดปรากฏขึ้นและให้ผู้เล่นสามารถทำได้ทั้งหมดอย่างอิสระในการอัพเดทครั้งต่อๆไป
 • ทีมพัฒนาจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบในรายละเอียดการอัพเดทและประกาศต่างๆ

2. เพิ่ม Level 60 Daevanion Weapon Quest

 • ผู้เล่นสามารถรับเควสดังกล่าวได้ภายหลังเสร็จสิ้นเควส “The Shining Spear” หรือ “The Shadow Spear”

aion 3.5 quest
3. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดขั้นตอนของ Level 50 Daevanion Quest และ Level 60 Daevanion Armor Quest

 • เปลี่ยนเลเวลที่ผู้เล่นสามารถทำ Level 50 Daevanion Quest ได้ จากเลเวล 50 เหลือเลเวล 45
 • เปลี่ยนเลเวลที่ผู้เล่นสามารถทำ Level 60 Daevanion Armor Quest ได้ จากเลเวล 60 เหลือเลเวล 55
 • ยกเลิกข้อแม้ในการเริ่มเควสที่เกี่ยวข้องกับ Level 60 Daevanion Armor Quest
 • เพิ่มโอกาสให้ผู้เล่นได้รับ “Fragrant Energy” จาก “A Tribute for All Seasons” เป็น 100% ใน Level 60 Daevanion Armor Quest

4. เพิ่มเควสใหม่ๆในพื้นที่ “Tiamat Stronghold” และ “Dragon Lord’s Refuge” โดยผู้เล่นสามารถรับเควสต่างๆได้แล้วจาก NPC ทั้งในและนอกสถานที่ดังกล่าว
aion 3.5 quest
5. เพิ่มเควสที่เกี่ยวข้องกับ Dimensional Vortex

 • ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องรับเควสจาก NPC ใน Camp ส่วนหน้าของฝ่ายรุก หรือ ป้องกัน โดยเมื่อผู้เล่นอยู่ในพื้นที่จู่โจม หรือ ป้องกัน จะได้รับเควสดังกล่าวทันที

6. เปิดการทำงานเควสใน Arena ประเภท PVP ได้แก่ “Arena of Harmony” และ “Arena of Glory
7. เพิ่มเควสที่ให้รางวัลผู้เล่นเป็น Title พิเศษ สำหรับผู้ที่มีจำนวนครั้งชนะคู่ต่อสู้ทุกๆ 10 ครั้ง ใน “Arena of Glory

aion 3.5 quest
8. เพิ่มเควสแนะนำผู้เล่นที่จะนำไปสู่ NPC ที่ขาย Skill Book สำหรับเลเวล 51 ขึ้นไป โดยผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถรับเควสดังกล่าวได้ที่ Class Preceptor ในนครหลวงของฝ่ายที่ตนเองสังกัด
9. ผู้เล่นสามารถรับเควสที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่ Nochsana Training Camp ได้แล้วที่ Eltnen ใน Elysea และ Morheim ใน Asmodae
10. ปรับเปลี่ยนรายละเอียด Crafting Quest

 • เปลี่ยนปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ Spellbook ใน Alchemy Expert และ Alchemy Master quest
 • เปลี่ยนปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ Spellbook ใน Construction crafting quest

11. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางเควสที่ให้รางวัลเป็น “Kahrun’s Symbol”

 • อัพเกรดคุณภาพของรางวัลที่แลกด้วย Kahrun’s Symbol

12. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางเควสที่ให้รางวัลเป็น “Mithril Contribution Decoration”

 • อัพเกรดคุณภาพของรางวัลที่แลกด้วย Mithril Contribution Decoration
 • จำกัดจำนวนครั้งของเควส “[Contribution/Daily/Group] Be Quiet!” ของฝ่าย Elyos และเควส “[Contribution/Daily/Group] Making Noise” ของฝ่าย Asmodian อยู่ที่สูงสุด 30 ครั้ง

13. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางเควสที่ให้รางวัลเป็น “Platinum Contribution Decoration” ในบางปราการ

 • ลดปริมาณ Item ของเควสที่ผู้เล่นต้องเก็บ พร้อมลดอัตราการตก Item ดังกล่าวจากมอนสเตอร์ลง
 • อนุญาตให้ผู้เล่น Group เดียวกันใช้ตัวเลขการเก็บ Item เชิงกลุ่มได้

14. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบาง Mission

 • ยกเลิก Mission ประเภทนำร่อง ที่จำเป็นต้องผ่านก่อนดำเนินการในภารกิจบางภารกิจ
 • ลดปริมาณ Item ที่ผู้เล่นต้องเก็บในบาง Mission
 • ลดเลเวลของมอนสเตอร์ที่ผู้เล่นต้องสังหารในบาง Mission
 • อนุญาตให้ผู้เล่นคนเดียวสามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนแบบกลุ่มได้ ในบาง Mission
 • ปรับเปลี่ยนให้ระบบพาผู้เล่นไปยัง NPC หรือสถานที่เป้าหมายโดยอัตโนมัติ ในบาง Mission

aion 3.5 quest
15. อนุญาตให้ผู้เล่นสามารถใช้ Calydon Candy ได้ไม่จำกัดครั้งระหว่างการทำเควส “The Calydon Ruins” เนื่องจากมีความจำเป็นยิ่งยวดในภารกิจ
16. แก้ไขปัญหาที่ระบบไม่ยอมปรับตัวเลขของ Quest Collection Item ต่างๆ เมื่อถูกถอนออกจาก Warehouse ต่างหาก
17. แก้ไขปัญหาที่เควสบางเควสไม่ยอมแสดงข้อมูลของขั้นตอนถัดไป
18. แก้ไขคำผิดและตัวอักษรล้นในบางเควส
19. แก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นฝ่าย Asmodian เมื่อทำเควส “[Coin/Group] Trials By Fire” และ “[Coin/Group] Deep Six RM-78c” เสร็จแล้ว ได้รับรางวัลเป็น Silver Coin กับ Silver Coin Box ของฝ่าย Elyos
20. เปลี่ยนเลเวลขั้นต่ำของการเริ่มเควส “Koruchinerk’s Offer” ของฝ่าย Elyos และ “Moorinerk’s Offer” ของ Asmodian จากเลเวล 50 เหลือ 45
21. แก้ไขปัญหาของแผนที่แบบโปร่งแสงเมื่อลงเครื่องหมายระบุพิกัด

 • แก้ไขปัญหาที่เครื่องหมายจากเควสไม่แสดงบนแผนที่แบบโปร่งแสง
 • แก้ไขปัญหาที่ Tooltip เกิดอาการผิดปกติ เมื่อผู้เล่นนำเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งเครื่องหมายของเควส

22. แก้ไขคำผิดและตัวอักษรล้นในคำอธิบายของบางเควส
23. แก้ไขปัญหาที่เควส “Ten to One Odds” และ “One Versus Ten” ของผู้เล่นฝ่าย Elyos และ Asmodian ตามลำดับ ไม่ยอมเริ่มต้นใหม่ใน Arena of Harmony และ Arena of Glory
24. เพิ่มเควสแนะนำผู้เล่นเกี่ยวกับการเข้าสู่ Fast-track และ Standard Server
aion 3.5 quest

 • เพิ่มเควสไปดันเจี้ยนใหม่ “Broken Abyssal Debris”

aion 3.5 quest

 • เปลี่ยนเควสรายวันบางเควสเป็นรายสัปดาห์

aion 3.5 quest
aion 3.5 quest

 • เพิ่มระบบเรียก Item สนับสนุนในบาง Mission

25. แก้ไขปัญหาที่ Cloaker ไม่ตก Reverse Field Control Device ในเควส “[Group] Advanced Technology of the Balaur” ของฝ่าย Elyos และเควส “[Group] Advanced Technology of Shulack” ของฝ่าย Asmodian

 

ในบทความหน้า จะเป็นตอนสุดท้าย สำหรับ Aion 3.5 Patch Notes เราจะได้ทราบว่ารายละเอียดในส่วนของ Legions, Mounts, Fast-Track Server, Abyss, UI และ Skill มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

 

บทความนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของ Creative Commons แบบแสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย นั่นแปลว่าคุณสามารถนำผลงานนี้ไปเผยแพร่ต่อได้ แต่คุณต้องแสดงที่มาของบทความดังกล่าว และคุณไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสร้างงานของคุณจากบทความนี้

creativecommons แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt