Aion 3.5 Patch Notes – Part 1

 In Aion 3.5, Game Guide, Guide, Patch Note

Aion 3.5 Patch Note

ในที่สุด ทาง Server NA ก็ได้ฤกษ์ Update ไปเป็น Aion 3.5 “Tiamat’s Ruin” ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้แล้ว หากยังจำกันได้ ทาง Aionnice ได้เคยนำเสนอ Aion Korea 3.5 Patch Note มาแล้ว เราลองมาดูกัน Aion 3.5 Patch Notes ของ NA Server ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง

Instance

1. Aion 3.5 มีการเพิ่มดันเจี้ยนใหม่เข้ามาอีก 5 ดันเจี้ยน และกำลังรอเหล่าผู้กล้าทั้งหลายไปพิชิต

Tiamat Stronghold

Aion 3.5 Tiamat Stronghold
Tiamat Stronghold เป็นปราการที่ลอยตระหง่านอยู่บนท้องฟ้าเหนือ Tiamaranta’s Eye ที่ตั้งอยู่ใจกลางผืนทวีป Tiamaranta ว่ากันว่า เมื่อครั้งที่ Tiamaranta ถูกสร้างขึ้นนั้น ประตูมิติสีม่วงได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า และเจ้ามังกร Tiamat ได้โบยบินขึ้นไปพ่นมนตราลึกลับเข้าไปยังประตูมิติดังกล่าว ทันใดนั้น ปราการอันวิจิตรและมโหฬารได้ปรากฏขึ้น เกิดเสียงดังกึกก้องกัมปนาท ท่ามกลางแสงสว่างอันเจิดจ้า เฉกเช่นเดียวกันกับดินแดน Tiamaranta ที่เจ้ามังกรตนนี้เนรมิตขึ้น ปราการลอยฟ้านี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยของหน่วยรบบัลลอร์ที่เก่งกล้าที่สุดใน Balaurea และเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งที่คอยตอกย้ำแสนยานุภาพของเจ้ามังกร Tiamat ให้ทุกหมู่เหล่าต้องครั่นคร้ามยำเกรง

ทางเข้าสู่ Tiamat Stronghold อยู่ภายใน Tiamaranta’s Eye โดยทางหนึ่งอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา ขณะที่อีกทางหนึ่งอยู่ที่ทางเข้า Tiamaranta’s Eye ของฝ่าย Elyos และ Asmodian

 Level

 Re-entry Time

 Players

 Entrance Quest

 60+

 9.00 น. ของทุกวัน

 6

 ไม่มี

Dragon Lord’s Refuge

Aion 3.5 Dragon Lord’s Refuge
เส้นทางเดียวสู่รังของเจ้ามังกร Tiamat คือ ต้องบินขึ้นไปบนฟ้า เหนือดินแดน Tiamaranta แม้ที่ใจกลางของ Tiamaranta’s Eye จะมีประตูมิติที่สามารถไปยังห้องของเจ้ามังกรลำดับที่ 5 ตนนี้ได้ ทว่า มันถูกปกป้องไว้เป็นอย่างดี แต่บัดนี้ เหล่าพ่อมดแห่ง Reian ได้ค้นพบวิธีและสามารถเสกสร้างประตูมิติที่จะไปสู่ Dragon Lord’s Refuge ได้สำเร็จ อย่างไรก็ดี ประตูมิติที่ว่านี้ ยังขาดเสถียรภาพ จึงใช้ได้แค่บางเวลาเท่านั้น

ทางเข้าสู่ Dragon Lord’s Refuge จะอยู่ภายใน Tiamaranta’s Eye ที่ตำแหน่ง 3 และ 9 นาฬิกา ของ Commander’s Room

 Level

 Re-entry Time

 Players

 Entrance Quest

 60+

 36 ชั่วโมง

 12

 ไม่มี

Arena of Harmony

Aion 3.5 Arena of Harmony

Arena ชนิดใหม่นี้มีทางเข้าอยู่ที่ห้อง Crucible Coliseum เช่นเดียวกันกับ Arena of Chaos และ Arena of Discipline โดย Arena of Harmony ถูกออกแบบมาให้ผู้เล่นต้องร่วมมือร่วมใจกันในการต่อสู้ที่ผู้เล่นเพียงคนเดียวไม่มีทางที่จะเอาชีวีตรอดได้ Arena ดังกล่าวจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน โดย Arena นี้ถือว่ามีความยากมากกว่า Arena อื่นๆ

 • Arena of Harmony เป็นดันเจี้ยนอยู่ที่ Crucible Coliseum ลักษณะการแข่งขันประกอบด้วยผู้เล่น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน เข้าต่อสู้กัน 3 รอบ โดยการต่อสู้จะจบลงก็ต่อเมื่อมีกลุ่มย่อยที่ได้คะแนนจนถึงระดับที่กำหนด หรือ เวลาหมดลง
 • ผู้เล่นที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต้องมี Arena of Harmony Ticket และเลเวล 46 ขึ้นไป โดยระบบจะคัดแยกผู้เล่นที่เลเวลอยู่ในระดับเดียวกันให้เจอกันในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
 • ผู้เล่นที่มีเลเวลไม่อยู่ในระดับเดียวกับสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆจะไม่สามารถเข้าสู่ Arena ได้

Category

Arena of Harmony

Descriptionดันเจี้ยนแบบ 3 ทีม (6 คน) แข่งขันต่อสู้กัน (ระบบจะจัดให้ฝ่ายเดียวกันอยู่ด้วยกัน)
Entry RequirementArena of Harmony Ticket
Types of EntryIndividual, Quick, Group Level Categories
Level Categories46~50, 51~55, 56~60
RewardsCourage Insignia, Abyss Points
Entry NPCElyosArena of Harmony Gate
Asmodian
 • Arena of Harmony จะเปิดให้ผู้เล่นเข้าได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น และ Arena of Chaos กับ Arena of Discipline ถูกปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเข้าให้ตรงกันกับ Arena of Harmony ด้วย

Category

Time

Arena of Discipline/Chaos/Harmony12 A.M. – 2 P.M.
6 P.M. – 8 P.M.
10 P.M. – 2 A.M. (วันถัดไป)
 • Arena of Harmony Ticket สามารถหาได้จากการทำเควสประจำวัน
Faction Where to get the Quest NPC Quest Name 
ElyosKaisinel AcademyPerbano[Daily] Arena Ticket
AsmodianMarchutan PrioryReigar[Daily] Arena Ticket
 • Arena of Harmony Ticket ที่ผู้เล่นได้มาจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่ได้ใช้
 • หากผู้เล่นมี Arena Ticket หลายใบ ระบบจะใช้อันที่เหลือเวลาน้อยที่สุดก่อนเมื่อเข้าสู่อะรีน่า
 • แต่ละแมทช์มี 3 รอบ
 • แต่ละรอบมีเวลาจำกัด 3 นาที เมื่อเวลาหมด ผู้เล่นจะถูกนำไปสู่รอบใหม่โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อเปลี่ยนด่าน หรือ ตัวละครของผู้เล่นถูกชุบชีวิตจากความตาย จะได้ Buff: “Morale Boost” (หายหากรีล็อก)
 • ตัวละครของผู้เล่นที่ตายจะถูกชุบชีวิตและเกิดตามพื้นที่ต่างๆแบบสุ่ม หลัง Resurrection Wait Time หมดลง
 • ไม่อนุญาตให้สนทนาระหว่างกลุ่มกันได้ ยกเว้นผู้เล่นในกลุ่มย่อยเดียวกันเท่านั้น แค่ 2 คน
 • กฏต่อไปนี้ใช้กับแบบ Quick Group
  • การจับกลุ่มแบบด่วน หรือ Quick Group จะทำงานต่อเมื่อมีกลุ่มย่อยที่มีสมาชิกไม่เพียงพอรออยู่ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • ผู้เล่นที่เข้ามาในอะรีน่าแบบ Quick Group จะได้รับคะแนนเทียบเท่ากับสมาชิกอีกคนในกลุ่มย่อยโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการตัดสินจะใช้คะแนนเชิงกลุ่มย่อยอยู่แล้ว
  • หากสมาชิกในกลุ่มย่อยที่กำลังแข่งขันอยู่ออกไปจาก Arena ทั้ง 2 คน ผู้เล่นที่เข้ามาแบบ Quick Group จะแทนที่กลุ่มย่อยนั้นทันทีและได้รับคะแนน รวมทั้งสถานะล่าสุดของกลุ่มย่อยนั้นเพื่อแข่งขันต่อไป
 • กฏเกี่ยวกับการได้และสูญเสียคะแนน
  • จัดการกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม หรือ มอนสเตอร์ ใน Arena เพื่อสะสมคะแนน
  • เปิดการทำงาน Artifact ต่างๆ เพื่อสะสมคะแนน
  • ในการแข่งขันรอบที่ 3 ผู้เล่นในกลุ่มย่อยที่มีคะแนนนำจะถูกระบบหมายหัวไว้ด้วยสัญลักษณ์ หากผู้เล่นในกลุ่มย่อยอื่นสามารถกำจัดผู้เล่นในกลุ่มย่อยที่ถูกระบบหมายหัวไว้ได้สำเร็จ จะได้รับคะแนนมากเป็นพิเศษ
  • ในการแข่งขันรอบที่ 3 ผู้เล่นในกลุ่มย่อยที่มีคะแนนต่ำสุดจะได้รับ Buff เพิ่มเติม
  • Arena of Harmony ใช้การคิดคะแนนแบบเชิงกลุ่ม ดังนั้นการได้และสูญเสียคะแนน จะเป็นในนามกลุ่ม
 • กฎเกี่ยวกับระบบจัดอับดับ (Ranking)
  • ใช้คะแนนของผู้เล่นในนามกลุ่มย่อยตัดสินเป็นหลัก
  • หากกลุ่มย่อยคนละกลุ่มมีคะแนนที่เท่ากัน ระบบจะให้กลุ่มย่อยที่มีจำนวน kill มากกว่า ได้อับดับที่สูงกว่า
 • ผู้เล่นที่ออกจาก Arena หรือ ออกจากเกม ในระหว่างการแข่งขันรอบสุดท้าย ผู้เล่นคนนั้นจะไม่ได้รางวัลใดๆทั้งสิ้น
  • อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มย่อยนั้นๆยังคงเหลือผู้เล่นอยู่ 1 คน จนกระทั่งจบการแข่งขัน ผู้เล่นคนนั้นจะได้รางวัลทั้งหมดไป
 • ผู้เล่นสามารถยุติการฝึกฝนของตัวเองได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม “Stop Training” ที่มุมขวาบนของจอ หรือกดปุ่ม “Leave Instanced Zone” ใน “Group Window” ที่อยู่ทางด้านซ้าย (กรณีนี้ จะไม่ได้รางวัล)
  • Item บางชนิดจะไม่สามารถใช้ได้ใน Arena of Harmony โดยข้อกำหนดไม่เหมือนกับ Arena อื่นๆ
  • Arena of Harmony มีส่วนย่อยลงไปอีก คือ Harmonious Training Center
 • ผู้เล่นสามารถเข้าออก Arena of Harmony ได้ไม่จำกัดครั้ง ภายในช่วงเวลาที่เปิดทำการ
 • ระบบกลุ่มย่อยใน Arena of Harmonyเป็นดังนี้
  • ผู้เล่นไม่สามารถใช้คำสั่ง Ban ผู้เล่นอีกคนหนึ่งออกจากกลุ่มได้
  • Item ที่ใช้ใน Arena ดังกล่าว สามารถหาได้จากกล่องสมบัติภายในอะรีน่า และสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นในกลุ่มย่อยเดียวกันได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

Arena of Glory

Aion 3.5 Arena of Glory

Arena of Glory อนุญาตให้ผู้เล่นที่ได้ 4 อันดับแรก จากการแข่งขันใน Arena of Chaos และ Arena of Harmony เข้าไปต่อสู้ฟาดฟันกันเพื่อชิงความเป็นสุดยอดนักต่อสู้ โดยผู้เล่นที่ชนะเลิศ จะได้รับ “Glorious Insignia” เป็นรางวัล และหากมีจำนวนครั้งชนะสะสมครบ 50 ครั้ง ผู้เล่นคนนั้นจะได้ “Title” พิเศษมาครอบครองด้วย

 • Arena of Glory เป็นดันเจี้ยนมีทางเข้าอยู่ที่ Crucible Coliseum เป็นพื้นที่ให้ผู้เล่น 4 คน ต่อสู้กัน โดยการต่อสู้จะจบลงเมื่อสู้กันครบ 3 รอบ เวลาหมด หรือมีผู้เล่นได้คะแนนถึงระดับที่กำหนด
 • Item ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับเข้าสู่ Arena of Glory สามารถหาได้จากการครอบครองอันดับ 1-4 จากการแข่งขันใน Arena of Chaos และ Arena of Harmony ทั้งนี้ ผู้เล่นจะต้องมีเลเวล 56 ขึ้นไป

Category

Arena of Glory

Descriptionพื้นที่พิเศษสำหรับให้ผู้เล่น 4 คนต่อสู้แย่งชิงความเป็นหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงฝ่าย
Entry RequirementArena of Glory Ticket จำนวน 3 ใบ
Types of EntryNew Group, Quick Group
Level Categories55 – 60
RewardsMithril Medal, Platinum Medal, Glorious Insignia, และ Abyss Points
Entry NPCElyosArena of Harmony Gate
Asmodian
 • ผู้เล่นสามารถเข้าสู่ Arena of Glory ได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้เท่านั้น
  • เฉพาะวันเสาร์ เวลา 20.00 – 22.00 น.
 • Arena of Discipline Ticket เป็น Item ที่ทับซ้อน แต่ระบบจะไม่ลบออก
 • กฎการแข่งขันเหมือนกันกับใน Arena of Chaos และ Arena of Discipline

Unstable Abyssal Splinter

Aion 3.5 Broken Abyssal Splinter
Unstable Abyssal Splinter พื้นที่ซึ่งปรากฏขึ้นจากอิทธิพลของ Huge Aether Crystal ที่แตกออกมาจากหอคอยของเทพเจ้า Aion เป็นที่ตั้งของ Artifact of Protection สิ่งมีชีวิตต่างๆภายในสถานที่แห่งนี้ได้กลายพันธุ์ไปเนื่องจากกระแสไหลเวียนของ Aether ที่ปั่นป่วน กลายเป็น “Broken Abyssal Splinter” ที่โหดหินยิ่งกว่า Abyssal Splinter เดิม

 • ผู้เล่นสามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนนี้ได้ทางเดียวกับ Abyssal Splinter ภายใน Divine Fortress ที่ถูกยึดแล้ว
 • พื้นที่นี้ใช้เวลา re-entry ร่วมกับ Abyssal Splinter

 Level

 Re-entry Time

 Players

 Entrance Quest

 60+

 22 ชั่วโมง

 12

 ไม่มี

2.ระบบ Instance Server

 • ระบบ Instance Server ส่งผลให้ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกลุ่มแบบ Auto Group กับผู้เล่นที่อยู่ในทุกเซิฟเวอร์ได้
 • ระบบดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาการหาสมาชิกกลุ่มลงดันเจี้ยน เนื่องจากสามารถหาสมาชิกจากเซิฟเวอร์อื่นได้
 • ผู้เล่นสามารถใช้ระบบ Instance Server ได้เหมือนกันกับฟังชั่น Auto Group ทั้งนี้ ผู้เล่นใน Fast-track Server ไม่รวมอยู่ในระบบ Instance Server
 • ผู้เล่นที่ใช้ระบบ Instance Serverจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
  • เมื่อลงดันเจี้ยนผ่านฟังก์ชั่น Auto Group อัตราการคูณค่าประสบการณ์ (EXP Rate) และอัตราการคูณการตก Item (Drop Rate) จะเพิ่มขึ้น
  • เมื่อลงดันเจี้ยนผ่านฟังก์ชั่น Auto Group ผู้เล่นจะได้ Buff: “Victory’s Pledge” โดยสรรพคุณของ Buff ดังกล่าวจะไม่เหมือนกันในแต่ละดันเจี้ยน
  • ผู้เล่นที่ลงดันเจี้ยนประเภท PVP จะไม่ได้รับ Buff ข้างต้น
 • ระบบ Instance Server ใช้ได้กับดันเจี้ยนต่อไปนี้
Type

Name of Instanced Dungeon

Instanced Dungeon for GroupsNochsana Training CampFire TempleDark Poeta
Theobomos LabAdma StrongholdDraupnir Cave
Steel RakeUdas TempleLower Udas Temple
DredgionDredgionChantra DredgionTerath Dredgion
Crucible ColiseumEmpyrean CrucibleArena of DisciplineDiscipline Training Grounds
Arena of GloryArena of ChaosChaos Training Grounds
Arena of HarmonyHarmonious Training Center

3. เพิ่ม NPC เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าสู่ Nochsana Training Camp ได้จาก Eltnen และ Morheim

4. เพิ่มรางวัลที่ได้จาก Dredgion Chantra Dredgion และ Terath Dredgion

5. เปลี่ยนสูตรคำนวณรางวัลที่ได้จาก Arena of Chaos และ Arena of Discipline

6. ปรับเลเวลของมอนสเตอร์บางชนิดใน Theobomos Lab

7. แก้ปัญหามอนสเตอร์ชื่อ Iprita และ Silikor ใน Theobomos Lab ตกกุญแจที่ใช้ไม่ได้

8. แก้ปัญหาอัตราการได้ Abyss Point ไม่คงที่ ในระบบ Instance Server

9. แก้ปัญหาตัวเลขของ Blessed Relic แสดงไม่ถูกต้อง ใน Arena of Chaos Arena of Glory และ Chaos Training Grounds

10. เปลี่ยนเวลา re-use ของ “Talon Summoning Device” ที่จะหาได้จาก Aturam Sky Fortress

11. เปลี่ยนเวลาการเริ่มมหาศึกปะทะเจ้ามังกร Tiamat ให้เริ่มต้นทันทีหลังจากผู้เล่นเข้าสู่ระยะการรับรู้ของ Tiamat

12. เปลี่ยนระยะการรับรู้ของ Tiamat ใน Dragon Lord’s Refuge

13. แก้ปัญหาที่ Spirit ซึ่งถูกอันเชิญโดย Spiritmaster เข้าโจมตี Balaur Lord Tiamat ใน Dragon Lord’s Refuge ไม่ได้

14. แก้ปัญหาที่ Blood-red Jewel ไม่ยอมทำงาน เมื่อผู้เล่นคุยกับ Kahrun ที่จุดเริ่มต้นใน Dragon Lord’s Refuge

15. แก้ปัญหาที่ม่านพลังไม่ถูกปลดออก เมื่อผู้เล่นคุยกับ Kahrun ที่จุดเริ่มต้นใน Dragon Lord’s Refuge

NPC

1. เปลี่ยนตำแหน่งและความสามารถของมอนสเตอร์ใน Eltnen และ Heiron ใน Elysea รวมทั้ง Morheim และ Beluslan ใน Asmodae

ElyseaAsmodae
EltnenEracus Temple CavernMorheimIce Claw Village
Kaidan MineTaran’s Cavern
Lepharist BastionSky Temple of Arkanis
Kaidan HeadquartersLepharist Bastion
Mist Mane Village
HeironLepharist Research CenterBeluslanMalek Mine
Contested ExpanseAlukina’s Palace
Nute WarrensChaos Brambles
Dragon’s Blood CanyonAlquimia Stronghold
Hoarfrost Outpost
Bakarma Barracks

2. แก้ปัญหาที่ Taros Lifebane ใน Beshmundir Temple ไม่ใช้สกิลบางชนิด
3. เปลี่ยนเกณฑ์การจำกัดปริมาณเงิน Kinah ของผู้เล่นที่ได้จากการขาย Item ให้ NPC ต่อวัน เป็นต่อสัปดาห์

 • กล่าวคือ เมื่อผู้เล่นได้เงิน Kinah จากการขายของให้ NPC มากจนถึงเกณฑ์จำกัดต่อสัปดาห์ ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้เล่นขายของให้กับ NPC อีก
 • เกณฑ์การจำกัดดังกล่าวจะเริ่มต้นใหม่ทุกวันพุธ เวลา 09.00 น.

4. เพิ่มปริมาณ Abyss Point ที่ได้จากมอนสเตอร์ใน Silentera Canyon
5. แก้ไขคำผิดและอักษรที่ล้นออกมาในบทสนทนาของ NPC
6. แก้ไขปัญหาที่ NPC ใน Discipline Chaos และ Harmony Training Ground ไม่แสดงชื่อของตัวเอง
7. แก้ไขข้อความที่ไม่เหมาะสมเมื่อ NPC ใน Training Ground ที่ Crucible เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มของผู้เล่นใน Arena of Discipline และ Arena of Chaos
8. นำ NPC สำหรับเข้าสู่ Training Camp ออก โดยนำฟังก์ชั่นดังกล่าวไปรวมไว้กับ NPC ที่ใช้เข้า Discipline Chaos และ Harmony Training Camp แทน

RaceRegion
ElyosTraining Center Instructor Valdia
AsmodianTraining Center Instructor Gagaf

9. เพิ่ม Space Teleporter เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางในดินแดน Balaurea และระหว่าง Balaurea กับ Reshanta

RegionTeleportorMovement Route
InggisonJumeros (Elyos)Inggison → Sarpan
GelkmarosEsde (Asmodian)Gelkmaros → Sarpan
TiamarantaHamideron (Elyos/Asmodian)Tiamaranta → Teminon FortressTiamaranta → Primum Fortress
Teminon FortressVarina (Elyos)Teminon Fortress → Tiamaranta
Primum FortressKinzat (Asmodian)Primum Fortress → Tiamaranta

Environment

 • “Raid” ระบบจู่โจมข้ามทวีปใน Theobomos และ Brusthonin จะกลับมา
 • แก้ไขอาการเด้งจากเกม เมื่อผู้เล่นผ่านอุโมงค์มิติดังกล่าวในสถานการณ์บางรูปแบบ
 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภูมิประเทศในห้อง Throne of Blood ใน Dragon Lord’s Refuge
 • แก้ไขปัญหาที่กล่องสมบัติบางกล่องที่ Gurriki Grotto ใน Tiamaranta ไม่สามารถถูกเก็บได้
 • แก้ไขปัญหาการวางตำแหน่ง Kisk ผิดพลาด บริเวณทางเข้า Tiamaranta’s Eye ของฝ่าย Asmodian
 • ปรับเปลี่ยนภูมิประเทศบางส่วนใน Argent Manor
 • ปรับเปลี่ยนภูมิประเทศบางส่วนใน Rentus Base

Dimensional Vortex

ผู้เล่นที่เคยเข้าไปตลุยใน Crucible Challenge คงยังจำกันได้ ที่เมื่อถึงด่านสุดท้ายจะต้องเผชิญหน้ากับ “Vanktrist Spacetwine” บอสใหญ่ของดันเจี้ยน โดยเมื่อผู้เล่นสามารถจัดการพี่เบิ้มได้แล้ว บางครั้งอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ลึกลับตามมา นั่นคือ “Crucible Rift” อุโมงค์มิติที่เชื่อมสามแผ่นทวีปเข้าด้วยกัน ได้แก่ Elysea Asmodae และ Balaurea ปรากฏขึ้น

โดยทั้ง Elyos และ Asmodian ได้ค้นพบเส้นทางต่างมิติอยู่ภายใน Crucible เส้นทางดังกล่าวถูกสร้างขึ้นจากอุโมงค์ต่างมิติที่ถูกบิดเบี้ยวจากอิทธิพลของภาพลวงตาที่ไม่เสถียรใน Crucible ซึ่งอุโมงค์ดังกล่าวสามารถพาทั้งสองฝ่ายเดินทางไปยัง Theobomos และ Brusthonin ได้

ทางการ Sanctum และ Pandaemonium ได้มีคำสั่งให้ก่อตั้ง Dimensional Research Center ขึ้นเพื่อสำรวจอุโมงค์มิติที่ว่านี้ และเพื่อหาทางจำลองมันขึ้นมา บัดนี้ ต้นแบบเครื่องกำเนิดอุโมงค์มิติข้างต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้ทดสอบใช้ที่ Kaisinel Academy และ Marchutan Priory โดยทางสองฝ่ายนำมาใช้ในปฏิบัติการทางทหารลึกเข้าไปในเขตแดนของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งภารกิจแรกของฝ่าย Elyos คือ ภารกิจค้นหาและกู้ภัยกองรบ “Griffon’s Claw” ใน Brusthonin ขณะที่ภารกิจแรกของทาง Asmodian คือ ปฏิบัติการล่าสังหาร “Jamanok” ที่ทรยศและขโมยข้อมูลสำคัญหนีไปยัง Theobomos ใน Elysea

aion 3.5 dimensional vortex

1.ผู้เล่นฝ่าย Elyos สามารถเดินทางข้ามไปยัง Brusthonin ใน Asmodae ส่วนผู้เล่นฝ่าย Asmodian สามารถเดินทางข้ามไปยัง Theobomos ใน Elysea ผ่านอุโมงค์มิติ ใน Kaisinel Academy และ Marchutan Priory ตามลำดับ

 • อุโมงค์มิติดังกล่าวจะทำงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง คือตั้งแต่ 22.00 น. – 00.00 น. ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์
 • อุโมงค์มิติข้างต้นจะปิดลงต่อเมื่อผู้เล่นทำลายเครื่องกำเนิดอุโมงค์มิติของฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จ หรือ เวลาหมดลง
 • เมื่ออุโมงค์มิติปิดลง ผู้เล่นฝ่ายรุก จะถูกนำกลับมายัง Kaisinel Academy หรือ Marchutan Priory ทันที

Raid Camp

2.เมื่อผู้เล่นลอดอุโมงค์มิติไปยังอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นดินแดนของฝ่ายตรงข้าม ก็จะได้พบกับที่ตั้งฐานปฏิบัติการส่วนหน้า หรือ “Raid Camp” ซึ่งจะปรากฏขึ้นสำหรับฝ่ายรุกเท่านั้น

aion 3.5 elyos vortex

Elyos Vortex

aion 3.5 asmodian vortex

Asmodian Vortex

 • ผู้เล่นต้องมีเลเวล 45 ขึ้นไป
 • จำนวนผู้เล่นสูงสุดสำหรับการ Raid คือ 24 คน ทั้งหมดอยู่ใน Alliance เดียวกัน หากสมาชิก Alliance ลอดอุโมงค์มิติกลับมา หรือ เดินทางออกนอกพื้นที่จู่โจม (Raid Zone) ผู้เล่นอื่นก็จะสามารถเข้าแทนที่ผู้เล่นนั้นใน Alliance ได้
 • เมื่อผู้เล่นลอดอุโมงค์มิติข้ามไปยังอีกทวีปหนึ่ง ระบบจะยกเลิก Group และ Alliance ปัจจุบันของผู้เล่น และนำผู้เล่นเข้าร่วมใน Alliance ของฝ่ายรุกทันที
 • สมาชิกในฝ่ายรุก (Raid Force) ไม่สามารถ เชิญชวน หรือ ขับไล่ สมาชิกคนอื่นได้
 • ข้อบังคับการแบ่งปัน Item ถูกกำหนดไว้ถาวร ดังนี้

aion 3.5 raid force
• เมื่อผู้เล่นเดินทางออกนอก Raid Zone จะถูกปลดออกจาก Raid Force และถูกนำกลับไปยังภูมิลำเนาทันที

aion 3.5 Range of theobomos raid

Range of Theobomos Raid Mission

aion 3.5 range of brusthonin raid

Range of Brusthonin Raid Mission

 • ผู้เล่นที่เป็นสมาชิกฝ่ายรุกไม่สามารถปัก Kisk ใน Raid Zone ได้ แต่สามารถใช้ Kisk ได้หากมีปักไว้ก่อนหน้า
 • เมื่อตัวละครของผู้เล่น HP หมด จุดเกิดของตัวละครจะอยู่ที่ Raid Camp ไม่ใช่ Obelisk

Defending Camp

 • เมื่ออุโมงค์มิติปรากฏขึ้น และผู้เล่นฝ่ายป้องกันอยู่ใน Raid Zone ระบบจะเตือนให้ผู้เล่นเข้าร่วมใน Alliance ของฝ่ายป้องกัน โดยผู้เล่นสามารถปฏิเสธได้
 • ระบบจะเตือนทุกๆ 10 นาที จนกว่าผู้เล่นจะเข้าร่วม Aliiance ตราบที่ผู้เล่นอยู่ใน Raid Zone
 • ผู้เล่นสามารถร่วมภารกิจป้องกันการจู่โจมได้ และเลิกเมื่อใดก็ได้ (ด้วยการออกจาก Alliance)
 • ระบบการจัดการ Alliance ของฝ่ายป้องกัน เหมือนระบบ Alliance แบบปกติ
 • เมื่อผู้เล่นเดินทางออกนอก Raid Zone จะถูกปลดออกจาก Alliance ทันที

3.”Rift” หรือประตูมิติข้ามทวีป ถูกเพิ่มเข้าไปใน Inggison ของฝ่าย Elyos และ Gelkmaros ของฝ่าย Asmodian
4.”Rift” ที่ปรากฏขึ้นต่อไปนี้ จะมี NPC ของฝ่ายตรงข้ามรออยู่ที่ทางออกของอีกฝั่งทวีป เมื่อจัดการกับ NPC ดังกล่าวแล้วจะได้รับ Mithril Contribution Decoration และ Major Ancient Crown เป็นรางวัล
5.เพิ่มเส้นทางการบินใหม่ (นกแอร์) เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
aion 3.5 new flight route

 • จุดหมายใหม่ของเส้นทางการบินที่เพิ่มเข้ามา เป็นพื้นที่ที่มี Obelisk เป็นหลัก

6.ป้องกันการปัก Kisk ในตำแหน่งประหลาดๆ บริเวณใกล้ Hero’s Discus ในดินแดน Sarpan
7.ปรับเปลี่ยนภูมิศาสตร์บางบริเวณใกล้ด้านล่างของ Tiamat Stronghold
8.ปรับเปลี่ยนภูมิศาสตร์บางพื้นที่ใน Sunset Coast Village ที่เมือง Oriel
9.ปรับเปลี่ยนภูมิศาสตร์บางอย่างในบริเวณ Inner Ring ของ Tiamaranta’s Eye
10.แก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นถูก “Zephyr Stream” พาไปยังตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องในดินแดน Tiamaranta

โปรดติดตาม Aion 3.5 Patch Note ตอนที่ 2 – Items, Housing & Quest

บทความนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของ Creative Commons แบบแสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย นั่นแปลว่าคุณสามารถนำผลงานนี้ไปเผยแพร่ต่อได้ แต่คุณต้องแสดงที่มาของบทความดังกล่าว และคุณไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสร้างงานของคุณจากบทความนี้

creativecommons แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt