Aion 3.5 New Mounts

 In News

aion 3.5 new mounts

Aion 3.5 นอกจากจะมีดันเจี้ยน และ Arena ใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา อีกสิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาใน Patch นี้ ก็คือ Mounts เราลองมาดูกัน ว่า Aion 3.5 มี Mounts อะไรเพิ่มเข้ามามั่ง

Eternal grade mount

Drop จากกล่องสมบัติในดันเจี้ยน Dragon Lord’s Sanctuary

 Available Speed Flight speed Sprint speed Sprint consumption
 aion 3.5 new mounts 60 + 12.8 16.0 15.0 8 sec

 

 aion 3.5 mounts
 aion 3.5 mounts aion 3.5 mounts
 aion 3.5 mounts aion 3.5 mounts

 

Fabled grade mount

สามารถซื้อได้ในราคา 40 Guardian Coins ซื้อได้ภายในดันเจีั้ยน Dragon Lord’s Sanctuary

AvailableSpeedFlight speedSprint speedSprint consumption
 aion 3.5 mounts60 + 12.2 16.014.59 sec

 

 aion 3.5 mounts
 aion 3.5 mounts aion 3.5 mounts
 aion 3.5 mounts aion 3.5 mounts

 

Eternal grade mount

AvailableSpeedFlight speedSprint speedSprint consumption
 aion 3.5 mounts30 + 12.616.0 15.0 11 sec

 

 aion 3.5 mounts
 aion 3.5 mounts aion 3.5 mounts
 aion 3.5 mounts aion 3.5 mounts

 

Fabled grade mount

สามารถหาได้จาก special guestbloom (สามารถซื้อได้เมื่อหมู่บ้านมีเลเวล 5)

AvailableSpeedFlight speedSprint speedSprint consumption
 aion 3.5 mounts50 + 11.9 16.014.0 12 sec

 

 aion 3.5 mounts
 aion 3.5 mounts aion 3.5 mounts
 aion 3.5 mounts aion 3.5 mounts

 

Fabled grade mount

สามารถซื้อได้เมื่อ Legion มีเลเวล 8 ในราคา 364 legion coins

AvailableSpeedFlight speedSprint speedSprint consumption
 aion 3.5 mounts50 + 12.016.0 14.09 sec

 

 aion 3.5 mounts
 aion 3.5 mounts aion 3.5 mounts
 aion 3.5 mounts 
 aion 3.5 mounts aion 3.5 mounts
Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt