1.  รับเควส A Booklet on stigma จาก Vergelmir

A Booklet on Stigma Step 1

2. ไปหา Teirunerk ในตัวต้องมีไอเท็มที่ชื่อว่า Pirate’s Research Log จำนวน 1 ชิ้น

A Booklet on Stigma Step 2

3. ไปหา Kohrunerk บนเกาะ อบิสชั้นบนสุด

A Booklet on Stigma Step 3

4. กลับไปส่งเควสที่ Vergelmir

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt