เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์

 In Event

สงกรานต์นี้ เหล่าบอสสุดโหดจะเดินทางข้ามมิติเวลา ออกมาจาก Empyrean Crucible เพื่อมาร่วมเทศกาลสงกรานต์กับผู้เล่นทุกท่าน พร้อมทั้งนำ Unknown Item มาแจกผู้เล่น

บอสที่เข้าร่วมกิจกรรม

Unknown Npc
Unknown Npc
Unknown Npc
Unknown Npc
Unknown Npc
Unknown Npc
Unknown Npc
บอสทุกตัว ดรอป Unknown Item เมื่อเปิดออกมาจะสุ่มได้ Unknown Item จำนวน 1-10 เหรียญ

ระยะเวลาของกิจกรรม

เริ่ม 13 เมษายน 2555 – 15 เมษายน 2555

หมายเหตุ

ช่วงกิจกรรม ขอปิด Empyrean Crucible เป็นการชั่วคราว

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt