อยากเห็นคนไทยรักการอ่าน

 In Event

อยากเห็นคนไทยรักการอ่าน

เคยมีหลายคนได้กล่าวไว้ว่า เฉลี่ยแล้ว คนไทยอ่านหนังสือปีล่ะไม่เกิน 7 บรรทัด ซึ่งจะจริงแท้ประการใด ก็ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่จากการสำรวจของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2551 พบว่า คนไทยโดยเฉลี่ยใช้เวลาอ่านหนังสือ 39 นาที/วัน น้อยลงจากปี 2548 ที่ใช้เวลาเฉลี่ย 51 นาที/วัน โดยพบว่า คนทุกวัยใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยลง

 

เราคิดว่าการที่ประเทศชาติจะพัฒนาให้เจริญทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ประชากรในชาติต้องมีความรู้ ความรู้ได้จากการอ่าน Aionnice อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยรักการอ่านเพิ่มขึ้น แม้ว่าอาจจะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ก็ตาม เราจึงได้จัดกิจกรรม “อยากเห็นคนไทยรักการอ่าน” ขึ้นมา

เงื่อนไขของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมี Account Facebook

รายละเอียดกิจกรรม

1. ทุกวัน เวลา 20.00 น. ทีมงานจะทำการโพสคำถาม ที่หน้า Fan Page Aionnice

2. คำถามที่ถาม นำมาจากส่วนหนึ่งของบทความในเวป Aionnice (ไม่บอกว่าเรื่องอะไร)

3. ผู้ที่สามารถตอบได้ว่า คำถามดังกล่าว นำมาจากบทความไหน 3 ท่านแรก จะได้รับรางวัลดังนี้

ผู้ที่ตอบเป็นคนแรก จะได้รับ Unknown Item จำนวน 10 เหรียญ

ผู้ที่ตอบเป็นคนที่สอง จะได้รับ Unknown Item จำนวน 5 เหรียญ

ผู้ที่ตอบเป็นคนที่สาม จะได้รับ Unknown Item จำนวน 3 เหรียญ

4. ปิดรับคำตอบ 22.30 ของทุกวัน

5. ผู้ที่ตอบทุกคน ที่ไม่ทัน 3 อันดับแรก จะได้รับ Unknown Item จำนวน 1 เหรียญ

6. การตอบคำถาม ให้ตอบในส่วน Comments ของบทความที่มีส่วนหนึ่งของคำถาม ในเวป Aionnice เท่านั้น โดยอยากโพสอะไรก็โพสไป แต่ขอชื่อตัวละครที่จะรับรางวัลด้วย

7. รางวัลจะแจกทุกวันในเวลา 23.00 น. กรุณาออนตัวละครเพื่อรอรับรางวัลไว้ด้วย

 

เริ่มกิจกรรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt