ภาพสวย ๆ ของ Aion 3.5

 In News

Aion 3.5  images

หลังจากที่เราได้รู้รายละเอียดต่าง ๆ ของ Aion 3.5 กันไปบ้างเป็นบางส่วนแล้ว วันนี้ เราลองมาดูภาพสวยๆ ของ Aion 3.5 กัน และอีกไม่นาน Aionnice Aion เซิฟไทย ก็จะทำการอัพเดทไปเป็น Aion 3.5

Aion 3.5 Instance: Tiamat’s Citadel

[nggallery id=15]

 

Aion 3.5 Instance: Dragon Lord’s Sanctuary

[nggallery id=16]

 

Aion 3.5 Concept arts

[nggallery id=17]

 

Aion 3.5 Items: Tiamat’s

[nggallery id=18]

 

Aion 3.5 Items: Pure lilie series

[nggallery id=19]
Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt