ทดสอบแมฟ Sarpan

 In News

Aion Sarpan

หลังเกิดมหาภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ เหล่ามนุษย์และเดวาทั้งหลาย ตลอดจนสาวกแห่งคมหอกเลดี้ซิเอล ได้กระจัดกระจายกันไปอาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆของอาณาบริเวณ Balaurea ซึ่งตัดขาดจากดินแดน Atreia และอยู่ภายนอกเขตเหนือโลกโดยสิ้นเชิง ผู้คนต่างเดินทางเพื่อค้นหาบ้านใหม่และหลบซ่อนตัว หลบหนีจากภัยคุกคามของเผ่ามังกรผู้เหี้ยมโหด จนได้เดินทางมาถึง Sarpan

ที่ซึ่งจ้าวมังกร Tiamat เคยใช้พื้นที่นี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แร่ธาตุ Drana จนกระทั่งเกิดความแห้งแล้ง และไม่สนใจใยดีพื้นที่แห่งนั้นอีกต่อไปแล้ว เหล่าผู้อพยพจึงยึด Kamar เป็นฐานที่มั่น และอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างสงบชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ทว่าไม่นาน ความกราดเกรี้ยวของจ้าวมังกร Tiamat ก็อุบัติขึ้นอีกครั้ง ผู้คนถูกบังคับให้ต้องทอดทิ้งฐาน Kamar ไปเพื่อหลบซ่อนตัว บุคคลลึกลับผู้ทรงพลังและแข็งแกร่งผู้หนึ่ง นามว่า Kahrun ตั้งตนเป็นใหญ่และขึ้นเป็นผู้นำของเผ่า Reian สอนให้พวกเขาใช้แร่ Drana ในการเพิ่มพลังให้กับตนเองเพื่อโจมตีสวนกลับเผ่ามังกร จนในที่สุด เผ่า Reian ไม่เพียงแต่ยึดฐานที่มั่น Kamar กลับมาและสร้างเมืองอันวิจิตรตระการตาขึ้นมาได้อีกครั้ง แต่ยังสามารถขับไล่เผ่ามังกรทั้งหมดออกไปจากดินแดน Sarpan ได้อีกด้วย

 

ผู้เล่นที่ใช้ Client 3.0 Fixed สามารถเดินทางไปยังแมฟ Sarpan ได้แล้ว

สำหรับเผ่าเทพ เดินทางผ่าน Aerolink จากเมือง Oriel

Oriel to sarpan

สำหรับเผ่ามาร เดินทางผ่าน Aerolink จากเมือง Pernon

Pernon to Sarpan

ทั้ง 2 เผ่า จะ Teleport มาอยู่จุดเดียวกัน

Kamar

เนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ทั้ง 2 เผ่า มองเห็นเป็นศัตรูกัน ดังนั้น หากต้องการเดินทางไปยัง Sarpan จงระวังตัวไว้ให้ดี !

การเดินทางไปยังยานรบ Griffoen และ Habrok

สำหรับเผ่าเทพ สามารถเดินทางจากปราสาท Kamar ไปยังยานรบ Griffoen

Kamar to Griffoen

สำหรับเผ่ามาร สามารถเดินทางจากปราสาท Kamar ไปยังยานรบ Habrok

Kamar to Habrok

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt