การใช้โปรแกรมช่วยเล่น

 In Announce

โปร

เนื่องด้วยช่วงนี้ Server เกิดอาการ Laq และบางครั้งมีอาการค้างเป็นช่วงเวลา จากการตรวจสอบ พบว่า มีผู้เล่นบางคนใช้โปรแกรมช่วยเล่น ประเภท Speed Hack เพื่อทำให้ตัวละครของตัวเอง มีการเคลื่อนที่เร็วขึ้น

ทั้งนี้การใช้โปรแกรมช่วยเล่นดังกล่าว จะส่งผลให้ CPU ของ Server ทำการประมวลผลสูงขึ้น กว่าที่ควรเป็น

server load

CPU Load สูงผิดปกติ (Online 50++)

 

server load

CPU Load ในสภาวะปกติ (online 80++)

ทาง Server มีเครื่องมีตรวจสอบ Load เหล่านี้แบบ Real-Time

Server load

 

server load

นอกจากนั้น ยังสามารถตรวจสอบ Connection ได้ทุก Connection

Server Connection

และยังสามารถตรวจสอบ Packet ที่รับ-ส่งเข้ามา ซึ่งตรวจสอบได้ถึงระดับ mac address

Server Connection

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการบันทึก mac address ไว้ใน ฐานข้อมูลของ Login Server ด้วยทุกครั้ง

login

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า ผู้เล่นคนใดมีการส่ง Packet เข้ามาที่ Server มากผิดปกติ (มีการโปรแกรมช่วยเล่น) ทาง Server จะทำการแบน id ดังกล่าวไว้ก่อนทันที่ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะให้ผู้เล่นดังกล่าวได้ทำการชี้แจง

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt